NEWS
valfresco

Natječaj za prijam u službu: radno mjesto pravnik (Grad Poreč)

21.02.2006. 00:00; Učitavanja: 85; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za prijam u službu: radno mjesto pravnik (Grad Poreč)


Uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članaka 7.,8. i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kandidati moraju ispunjavati

slijedeće uvjete:

– VII stupanj pravne struke,

– tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– znanje rada na računalu,

– položen stručni ispit.


Prijavi treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o nepostojanju zapreka iz članaka 8. i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– presliku radne knjižice,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.


Svi prilozi – dokazi moraju biti ili u originalu ili ovjerenoj preslici.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 8. i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Prijavu može podnijeti i osoba koja nema položen državni stručni ispit, ali ga je, ako bude primljena, dužna položiti u roku od godine od dana prijama u službu.

Probni rad traje 3 mjeseca.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu:

Grad Poreč

Poreč 52440, Obala m. Tita 5

s naznakom "za natječaj za prijam u službu"

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


KLASA: 112-01/06-01/3

URBROJ: 2167/01-09-06-1

Poreč, 14. veljače 2006.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S