NEWS
Best of Poreč

Linije na novouređenoj rivi pričat će priču o povijesti Poreča

Autori Domagoj i Marin Topić2
Autori Domagoj i Marin Topić
19.08.2020. 13:18; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Linije na novouređenoj rivi pričat će priču o povijesti Poreča

Novouređena riva u Poreču, nakon što je otvorena početkom srpnja, vrlo je brzo postala omiljeno okupljalište kao domaćih, tako i turista. Od samog dana otvaranja, jedna od karakteristika koja je plijenila pozornost, kako odraslih tako i onih najmlađih koji su ih koristili za igru, bile su linije indirektne rasvjete preko cijele površine i jedan od detalja po kojima je riva postala prepoznatljiva. Međutim, višemetarske linije koje se po danu ističu tamnijom bojom, a noći osvijetljene indirektnom rasvjetom zapravo imaju, puno veću ulogu od samog ukrasa – imaju zadatak da pričaju priču o povijesti Poreča i sve zainteresirane pozovu na istraživanje porečke starogradske jezgre.

Svaka linija na početku, odnosno na dijelu koji od mora gleda prema starom gradu ima oznaku – naziv napisan na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku, simbol i stoljeće u kojem je nastala. A svaka je od njih usmjerena prema nekoj od porečkih znamenitosti, a ima ih ukupno 13 – Istarska sabornica, Romanička kuća, Kuća „Dva sveca“, Petrokutna kula, Okrugla kula, Kula Bondulmier, Palača de Vergottini, Palača Zuccato, Gotička palača „Lion“, Ribarski trg, Marafor, kompleks Eufrazijeve bazilike i Kanonička kuća.

Ono na čemu se trenutno radi, je izrada QR kodova koji će se postaviti uz ime znamenitosti na rivi i očitavanjem kojih će putem pametnih telefona zainteresirani imati prilike doznati više podataka o samoj građevini i kako doći do nje. Tekstove o građevinama izradio je Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, a kratki su i jasni kako bi posjetitelj odmah dobio osnovne informacije o znamenitosti. Tekstovi će, osim na hrvatskom biti prevedeni na engleski, talijanski i njemački jezik.

Postavljanjem QR kodova na rivu, ovime će riva dobiti još jednu dimenziju, a posjetitelji i domaći otkriti i upotpuniti svoja znanja o porečkoj starogradskoj jezgri.

Inače, uređenje gradske rive u njenom najširem dijelu, od carinskog gata do nekadašnje gradske kavane, najveća je ovogodišnja investicija Grada Poreča-Parenzo. Radi se o vrlo zahtjevnom projektu, koji se kroz više godina razvijao, u suradnji s projektantima, gradskim upravnim odjelima i konzervatorima.  

Projekt je na površini većoj od 6000m2 obuhvatio rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje partera s urbanom opremom. Uređen je središnji obalni dio prostora, kolno-pješačka komunikacija od Narodnog trga do Lučke kapetanije i povijesno drvored uz južne gradske bedeme, uz povezivanje ovoga prostora s povijesnom jezgrom grada – Cardo Maximus, Ribarski trg i dr. Osnovne značajke su prilagodba prostora pješacima, uklanjanje štandova i parkirnih mjesta, uređenje povijesnog drvoreda i šetnice koja onuda prolazi, sadnja 32 nova stabla, te stotine sadnica autohtonog, mediteranskog bilja, postavljanje nove komunalne opreme poput klupa, indirektne rasvjete i javne rasvjete, špina za vodu za građane, ali i kućne ljubimce, držača za bicikle, kanti, uklanjanje asfalta i popločenje rive te uređenje unificiranih punktova za brodare, uz postavljanje sve potrebne infrastrukture za održavanje različitih manifestacija.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani