NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Kako sa ambalažnim otpadom poslije 16.3., danas ?

16.03.2006. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Kako sa ambalažnim otpadom poslije 16.3., danas ?
354usluga_paketi_smece.jpg

uputa za postupanje

Od 16. ožujka 2006. godine prestaje pravo komunalnih tvrtki i ovlaštenih skupljača, koji su imali ugovor s ovim Fondom, na preuzimanje jednokratne ambalaže od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje naknade od 0,50 kn.

Radi toga, a imajući u vidu daljnju primjenu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, daju se slijedeće upute:

1. Od 16. ožujka 2006. godine potrošači (kupci) moći će vraćati ambalažu na koju se plaća povratna naknada (PET boce, staklene boce za jednokratnu upotrebu, Al-Fe limenke) samo prodavateljima (trgovinama), te od tog dana komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači više nisu ovlašteni preuzimati ambalažu od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje naknade od 0,50 kn.

2. Komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači koji s Fondom imaju ugovor o skupljanju ambalažnog otpada nastaviti će poslove skupljanja ambalažnog otpada preuzimanjem tog otpada od prodavatelja (trgovina) s kojima imaju odgovarajuće ugovore, i to dok se ti poslovi ne povjere ovlaštenim skupljačima na temelju natječaja o dodjeli koncesije.

3. Javni natječaj za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina unutar županije raspisuje županijsko poglavarstvo koje na temelju provedenog natječaja i donosi odluku o dodjeli koncesije.

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću obnavljanja.

4. Za obavljene poslove skupljanja ambalažnog otpada od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje povratne naknade u razdoblju od 02. siječnja do 16. ožujka 2006. godine komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači dužni su dostaviti Fondu odgovarajuće zbirno izvješće do konca ožujka 2006. godine radi izrade konačnog obračuna.

Zbirno izvješće se odnosi na razdoblje od kada su komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači započeli s poslovima skupljanja i preuzimanja ambalaže od potrošača (građana i dr.) uz plaćanje povratne naknade do 16. ožujka 2006. godine.

5. Komunalne tvrtke i ovlašteni skupljači dužni su također bez odgađanja, a najkasnije do 25. ožujka 2006. godine dostaviti Fondu izvješće o obavljenim poslovima na prikupljanju ambalaže i za razdoblje od 01. do 16. ožujka 2006. godine.

6. Mjesečno i zbirno izvješće dostavlja se Fondu na Obrascu IA i IIA koji se nalazi na web stranici Fonda.

7. Konačnim obračunom obuhvatit će se i stvarni (dodatni) troškovi nastali tijekom skupljanja ambalažnog otpada uz plaćanje naknade građanima, kao što su poslovi baliranja, trajektni troškovi i dr., a kriteriji za obračun dodatnih troškova dostaviti će se komunalnim tvrtkama i ovlaštenim skupljačima najkasnije do 18. ožujka 2006. godine

Usluga Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email