Jutro s HNS-om: rezultati ankete od subote, 8.1.

10.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Jutro s HNS-om: rezultati ankete od subote, 8.1.
955hns_logo.gif

Anketirali smo 94 osobe između 18 i 30 godina, a prosječna starosna dob bila je 24 godine. U anketiranoj populaciji 8% je bilo učenika, 27% studenata, 6% nezaposlenih, 27% ih ima privremeno zaposlenje a 32% ih ima stalan posao.

Na pitanje kako provode svoje slobodno vrijeme odgovoreno je da najviše se druže sa prijateljima u kafićima, čitaju knjige, novine i časopise te se koriste Interenetom.Gotovo svi misle da ima malo ili da uopće nema sadržaja za mlade.

Najviše ih smatra da je problem u nedostatku centara za mlade, prostora za dvoranski sport i rekreaciju te u nepostojanju udruga za mladek, te njih 64% smatra da gradske vlasti nedovoljno skrbe o potrebama mladih.Vrlo zanimljiv podatak je da čak 81% bi dio svog slobodnog vremena rado provelo radeći u nekoj od udruga radeći na području kulture i humanitarnim aktivnostima.Interesantno je da bi se čak 45% mladih rado uključilo u rad u nekom od podmladaka političkih stranaka.

Stranke koje mladi Porečani najviše preferiraju jesu HNS, SDP i IDS jer smatraju da se te stranke najviše zalažu za interese mladih, međutim misle da bi mogli i više.

80% anketiranih mladih Porečana izjasnilo se da će izaći na slijedeće lokalne izbore, a 64% anketiranih zna za koju će stranku glasati. Od tih najodlučniji su redom glasači HNS-a, IDS-a, i SDP-a. Najviše mladih koji još ne znaju kome će dati glas na idućim lokalnim izborima jesu mladi koji preferiraju stranke kao HDZ i HSP. Zanimljivo je spomenuti da od 94 anketiranih porečana niti jedan se nije odlučio za slijedeće 4 stranke HSS, HSLS, DC i LS.

Većina se ne slaže sa tvrdnjom da mlade ne interesira politika i rad političkih stranaka. Vrlo zabrinjavajući podatak je da 32% anketiranih misli da su političari nečasni ljudi i da gledaju samo svoje interese. Smatraju da bi se interesi mladih poštovali kada bi se dalo veći prostor i utjecaj mladima u politici.

Gotovo svi drže da bi stranke morale dati više prostora nestranačkim osobama i stručnjacima te

77% ih smatra da izlaskom na lokalne izbore mogu utjecati na političke prilike u gradu u kojem žive.

Gotovo svi će glasati po svom uvjerenju a ne za stranku ili koaliciju za koju budu glasali i ostali ukućani.

Velika većina mladih smatra da se gradonačelnika treba birati izravno a ne preko lista političkih stranaka ili koalicija.

Mladi HNS-a će istu anketu provesti na još većem uzorku u Poreču i Puli te na još nekim manjim i ruralnijim mjestima u Istri te različitim lokacijama kako bi uzorak bio vjerodostojniji.

Ista anketa može se ispuniti i na internetu na stranici www.hns.hr/istarska. Rezultati za cijelu Istru te Hrvatsku objaviti će se po završetku projekta.

Ova anketa je Mladima HNS-a priprema za nadolazeće lokalne izbore i već isplanirane konkretne aktivnosti kojima ćemo se boriti za interese mladih građana Istre kod županijskih i lokalnih vlasti.

Potaknuti činjenicom da u Istri postoje velike razlike u standardu i velike razlike u odnosu unutrašnjost i obala, te selo – grad, mladi HNS-a u skladu sa novim političkim i gospodarskim programom HNS-a koji glavnu okosnicu stavlja na jačanje srednje klase i ujednačavanju šansi, kreću u borbu za jednake uvjete u školovanju i prilikom zapošljavanja.

Alen Leverić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email