NEWS
Ljekarna

Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – POVELJU “30. APRIL” u 2018. godin

grb-grada-porec
14.03.2018. 12:05; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – POVELJU “30. APRIL” u 2018. godin

Na temelju članka 7. Odluke o priznanjima Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 1/01 i 2/03) Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo, na sjednici održanoj 13.03.2018. godine, donijelo je Zaključak temeljem kojeg se objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – POVELJU 30 APRIL u 2018. godini

Pravo predlaganja kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo, Povelju 30 april, koje dodjeljuje Gradsko vijeće u 2018. godini, imaju sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Poreča-Parenzo.

Predlagatelji su dužni svoj prijedlog dostaviti na adresu: Grad Poreč-Parenzo – Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga za priznanja do zaključno s 30. ožujkom 2018. godine.            

Osim imena i prezimena, odnosno naziva i adrese kandidata, prijedlog mora sadržavati: životopis, radna i životna dostignuća, a za pravne osobe osnovne podatke, te posebne razloge zbog kojih se osoba predlaže za priznanje.

Povelja 30. april se dodjeljuje povodom 30. travnja, Dana Grada Poreča-Parenzo, pojedincima iz zemlje i inozemstva za osobne zasluge ili za zasluge koje su postigli kao voditelji nekog procesa ili tima, bilo individualno ili unutar neke pravne osobe, te udrugama i drugim pravnim osobama koje su svojim idejama i njihovim realizacijama doprinijele promicanju imena Grada Poreča-Parenzo i kvalitetnijem stvaranju njegova imagea u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost, kultura, sport, zaštita baštine, gospodarstvo i drugo).            

Uz Povelju se dodjeljuje i umjetničko djelo.

IN ITALIANO…

Print Friendly, PDF & Email