NEWS

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza

16.11.2012. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza

Objavljuje se javni poziv za podnošenje pisanog zahtjeva za izdavanje do 44 dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo (u daljnjem tekstu: Grad).
Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Poreštine (Grad Poreč-Parenzo i općine Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan, Sveti Lovreč, Funtana i Vrsar – u daljnjem tekstu: Poreština) a koja zadovoljava sve uvjete propisane člankom 7. Odluke o autotaksi prijevozu.

Koja je potrebna dokumentacija pogledajte u dodatnim materijalima gdje ćete pronaći i Izjavu koju treba ispuniti kao i formular.
Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 03.12.2012. godine do 11,00 sati. Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu Grada, Obala m. Tita 4, Poreč-Parenzo, sa naznakom Ne otvarati – Javni poziv za autotaksi prijevoz na području Grada Poreča-Parenzo.

Dodatni materijali
Print Friendly, PDF & Email