NEWS
Ljeto u Funtani

ČISTO more

26.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / ČISTO more
340P1010019.JPG

REZULTATI PRVOG ISPITIVANJA SANITARNE KAKVOĆE MORA HRVATSKOG JADRANA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je rezultate prvog ispitivanja sanitarne kakvoće mora hrvatskog Jadrana obavljenog od 1. do 19. svibnja 2005. Ispitivanje je izvršeno na 851 točki od čega je na 676 točaka more visoke kakvoće, na 155 podobno za kupanje, na 14 točaka umjereno onečišćeno a na 6 točaka zabilježeno je jače onečišćenje.

Kakvoća mora na plažama, na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru Hrvatske, prati se od 1988.godine.

Program stalnog praćenja sanitarne kakvoće mora provodi se od 1.svibnja do kraja sezone kupanja što za ove prostore znači do kraja rujna. Uzorci mora uzimaju se na plažama najmanje svakih 15 dana, 10 puta u sezoni kupanja (12 puta za plaže koje su uključene ili se planiraju uključiti u projekt ´Plava zastava´).

Prilikom uzorkovanja opažaju se osnovni meteorološki uvjeti kao i vizualni pregled mora – boja, prozirnost, vidljive plivajuće otpadne tvari, vidljive mineralne masnoće te vidljive otpadne suspendirane tvari. Na mjestu uzorkovanja određuje se temperatura mora i pH vrijednost, a u laboratoriju se određuju mikrobiološki pokazatelji (ukupne koliformne bakterije – TC, fekalne koliformne bakterije – FC, fekalni streptokoki – FS).

Mikrobiološki pokazatelji određuju se membranskom filtracijom i određenim vremenom inkubacije na selektivnim podlogama, dok se za mjerenje pH vrijednosti i temperature koriste ISO metode.

Ocjena se provodi prema graničnim vrijednostima za mikrobiološke pokazatelje iz Uredbe i izražava kao “odgovara – ne odgovara”.

More na morskoj plaži udovoljava propisanom standardu ako vrijednosti bakterioloških pokazatelja ne prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom.

Provedbom Programa stalnog praćenja sanitarne kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana:

1. Utvrđeno je postojanje stalnih izvora onečišćenja mora (fekalnog i drugog porijekla) te je jedinicama lokalne samouprave ukazano na problematiku rješavanja “crnih točaka “ komunalne infrastrukture (kanalizacijskog sustava i njegovih pratećih objekata) i postavljeni zahtjevi za saniranje individualnih izvora onečišćenja;

2. Omogućena je veća i brža dostupnost rezultata širokom krugu javnosti (informiranost) i njeno zdravstveno prosvjećivanje omogućivši joj pravo izbora mjesta za kupanje i rekreaciju;

3. Potpomaže se gospodarskom razvitku jadranskog prostora posebno razvitku turizma.

4. Rezultati ispitivanja kakvoće mora na plažama pokazuju da je naše more visoke kakvoće i ispunjava stroge kriterije koje propisuje Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

OD 851 plaže na Jadranu na 14 je zabilježeno UMJERENO onečišćeno more, a na 6 plaža JAČE onečišćeno more. U Istarskoj županiji do sada takvih plaža nema

Dodajmo tome da je uzorkovanje kvalitete mora u Istri provedeno već drugi puta ove godine, a u sklopu toga za Poreč 22. svibnja. Sve su mjerne točke pokazale more najviše kakvoće, osim u Špadićima i Zelenoj laguni, gdje je zabilježeno more dobre sanitarne kakvoće.

Rezultate možete pogledati na www.istra.com/more

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email