NEWS
Ljekarna

Istarski demokrati Poreča poručju: Koaliramo samo sa građanima

Istarski demokrati Poreč
18.03.2015. 19:34; ; Početna / Politika / Istarski demokrati Poreča poručju: Koaliramo samo sa građanima

Prenosimo Vam službeno priopćenje sa održane tiskovne konferencije Istarskih demokrata, održane u srijedu 18. ožujka 2015 godine, u „Žutoj zgradi“, ulica N. Tesla 12 sa početkom u 10,30 sati.

RODOLJUB KOSIĆ – predsjednik ID POREČ: uvodni dio

Nakon osnivanja gradske podružnice u prosincu potekle godine, kao Istarski demokrati grada Poreča prvi puta izlazimo na izbore za Vijeća MO-a.

Za razliku od većine ostalih stranaka koje su svoje kandidacijske liste za ove izbore sastavile sa svojim stranačkim koalicijskim partnerima, ISTARSKI DEMOKRATI su odlučili na ovim izborima koalirati sa našim sugrađankama i sugrađanima, tako da se na našim listama za Vijeća MO nalazi oko polovice nezavisnih kandidata, na što smo izuzetno ponosni.

Kandidacijske liste istaknuli smo u ukupno 6 MO i to:

MO Anka Butorac       – nositelj liste GORAN GAŠPARAC

MO Joakim Rakovac   – nositelj liste VALTER GRUBICA

MO Mate Balota         – nositelj liste VLADIMIR SLADONJA

MO Veli Maj               – nositeljica liste DOLORES GHERSINICH

MO Žbandaj               – nositelj liste ALDO UKANOVIĆ

MO Nova Vas            – nositelj liste LJUBO KOSIĆ

 

OPĆE TEME za koje će se zalagati članovi Vijeća MO Istarskih demokrata ukoliko nam naše porečanke i porečani daju svoje povjerenje za izborima:

 1. za značajniju ulogu Vijeća MO u pripremi prijedloga za raspolaganjem dijela proračunskog novca sa jasno razrađenim kriterijima i rokovima izvedbe,
 2. da se sredstva prikupljena sa osnova plaćanja naših građana prilikom legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kroz ulaganje u infrastrukturu vrate u MO-e u kojima su i prikupljena,
 3. naseljima ili dijelovima naselja u pojedinim MO-ima koja zbog svoje financijske procjene (kriterija EU) nisu uključena u projekt EU POREČ, stvoriti sve nužne pretpostavke za ravnopravan položaj u odnosu na ostala naselja gdje će se u ovoj fazi izvoditi radovi u sklopu projeka EU POREČ – izgradnje proširenja kanalizacijskog sustava sa 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 4. za maksimalno selektiranje svih energetskih sirovina iz otpada po MO-ima, u cilju smanjivanja troškova prikupljanja i zbrinjavanja ostatka komunalnog otpada i njegovog prevoženja na buduće županijsko odlagalište u Pulu,
 5. izgradnja škola – na Finida i Žbandaju, ali i briga o područnim školama Veli Maj i Nova Vas,
 6. odlučno protivljenje prisvajanja i ograđivanja gradskih prometnica u vlasništvo velikih turističkih poduzeća  – Plave lagune i Rivera Adrie – uz opasnost naplate prilaza pomorskom dobru od strane istih,
 7. investiranje u uređenja gradskih plaža uzduž cijele gradske obale (mjesta za sunčanje, čiščenje i produbljivanje morskog dna, nasipavanje oblih kamenčiča uz plažu i u morske zaljeve, izgradnja rampi za invalidne osobe i općenito – sve gradske plaže moraju zadovoljavati standard Plave zastave,
 8. maksimalno produžavanje turističke sezone kroz projekt „Revitalizacija starogradske jezgre“ na način da starogradska jezgra postane „žila kucavica“ porečkog turizma i razlog dolazaka turista u naš grad. Mi, Istarski demokrati, ne želimo da nam uži i širi centar grada postane „velika spavaonica“ za vrijeme trajanja turističke sezone i taoc promašene poslovne strategije velikih turističkih poduzeća.

 

MO NOVA VAS nositelj RODOLJUB KOSIĆ

Uz opće teme koje se tiču svih MO, u radu Vijeća MO NOVA VAS, vijećnici sa naše liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      otvaranje dječjeg vrtića i jaslica u Novoj Vasi

b)      izgradnju trotoara uz prometnice

c)      uređenje biciklističke staze od Kukci do NoveVasi

d)      izgradnja ekoloske javne rasvjete od ulaza u Mihatoviće prema Blagdanićima do Nove Vasi uz glavnu prometnicu

e)      projektiranje i izgradnju zaobilaznice Nove Vasi

f)        asfaltiranje parkirališta kod groblja

g)      asfaltiranje prilaza novoizgrađenom društvenom domu u naselju Kukci

h)      izgradnja sportske dvorane na lokaciji asfaltiranog malonogometnog igrališta

i)        izgradnju društvenog doma Nova Vas

 

MO MATE BALOTA nositelj VLADIMIR SLADONJA

Na početku želim izraziti zadovoljstvo što se na ovogodišnjim izborima za mjesne odbore odazvao ovoliki broj građana koji su se organizirali i kandidirali se na listama za mjesne odbore. To svakako ukazuje na važnost djelovanja svih nas u zajednici kao i to da je odzvonilo dosadašnjem načinu rada, koji je netransparentan i vremenski tempiran samo kada je to u interesu vladajućeg IDS-a, drugim riječima pred izbore.

Tako smo svjedoci da se zadnjih dana napravilo sve ono što se trebalo napraviti u prethodne 4 godine. Mi ne želimo raditi na način da 4 godine „okrećemo glavu“ od problema koji tište naše građane, pa ih onda sve riješavamo mjesec dana prije izbora. Problemi su tu i moramo ih rasvijetliti i rješavati jednog po jednog.

 

U radu Vijeća MO MATE BALOTA, vijećnici sa liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      uređenja dječjih igrališta primjerenim opremanjem istih za djecu mlađeg i starijeg uzrasta, antistresnim podlogama i prikladnim igračkama

b)      rješavanje kroničnog nedostataka parkirnih mjesta na cijelom području MO Mate Balota

c)      konačno rješavanje problema zapuštene zgrade Vindije i beskućnika koji se tamo nalaze

d)      konačna izgradnja nove škole u naselju Finida

e)      asfaltiranje nogostupa u naselju Finida (problem star 30tak godina)

f)        otvaranje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Finida

g)      uređenje zelenila uz nogostupe u naselju Čimižin

 

MO ANKE BUTORAC – nositelj GORAN GAŠPARAC

Uz opće teme koje se tiču svih MO, u radu Vijeća MO ANKE BUTORAC, vijećnici sa liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      uređenje gradskog kupališta

 • produbljivanje zaljeva vađenjem mulja koji se godinama taloži u zaljevu zbog slijevanja oborinskih voda u more
 • nasipavanjem oblih kamenčiča u sam zaljev (nakon produbljivanja i vađenja mulja)
 • uređenjem otvorenog plivališta za plivački i vaterpolo klub, koji jedino tijekom ljetnih mjeseci na ovom kupalištu imaju normalne uvjete za trenig u našem gradu

b)      uređenja dječjih igrališta primjerenim opremanjem istih za djecu mlađeg i starijeg uzrasta, antistresnim podlogama i prikladnim igračkama

c)      spriječavanje i kažnjavanje (od strane komunalnih redara) ilegalno parkiranje i kampiranje kampera na području cijelog MO

d)      uvođenje jačeg nadzora redarske službe tijekom cijele turističke sezone, te vikendima u zimskom periodu na šetalištu A. Štifanića u cilju čuvanja javne imovine koja je često na meti gradskih vandala

e)      rješavanje problema sigurnosti prometa koji ugrožava sigurnost djece i ostalih stanovnika naselja:

 • pomoću ležećih policajaca maksimalno ograničiti brzinu kretanja vozila kroz ulice Ž. Somogy, V.P. Širole i R. Končara,
 • rješavanje raskršća ulica A. Butorac, I.L. Ribara i Županije Somogy koje predstavlja latentnu opasnost za sve sudionike prometa
 • uređenje trotoara i kolnika koji se na području cijelog MO nalaze u derutnom stanju
 • uklanjanje reklamnih panoa i putokaza koji ugrožavaju sigurnost prometa

 

MO VELI MAJ – nositeljica DOLORES GHERSINICH

Uz opće teme koje se tiču svih MO, u radu Vijeća MO VELI MAJ, vijećnici sa liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      popravak i obnavljanje područne osnovne škole u Velom Maju

b)      uređenje školskog igrališta uz školu kao adekvatan i siguran prostor za dječji boravak na otvorenom

c)      proširenje pješačke komunikacije postavljanjem nogostupa od naselja Male Maj (trafostanica) do naselja Špadići

d)      izgradnju natkrivenog autobusnog stajališta u naselju Gulići, na kojem sva školska djeca čekaju prijevoz do škole

e)      otvaranje prostora Mjesnog odbora za neposredan rad sa građanima putem “otvorenih vrata”za sve sugestije i prijedloge naših sugrađanki i sugrađana

f)        prilagođavanje svih plaža našeg MO potrebama osoba sa invaliditetom, što sada nije slučaj

g)      redovito nasipavanje makadamskih cesti od Bašarinke do Kufci, Stancije Benuška, te oko naselja Vranići i Gulići

h)      konačno uklanjanje građevine Servo Mihalj, kao i ostataka građevine u Velom Maju od TIM-a 90.

 

MO JOAKIM RAKOVAC – nositelj VALTER GRUBICA

Uz opće teme koje se tiču svih MO, u radu Vijeća MO JOAKIM RAKOVAC, vijećnici sa liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      cjelovito planiranje i uređenje gradske rive (južnog i sjevernog dijela)

b)      uređenje šetnice na Peškeri, uz postavljanje zaštitnih ograda na mjestima opasnim za šetaće

c)      konačno realiziranje projekta starog nogometnog igrališta

d)      Facinka – propisno sakriti ruglo od „kamenoloma“ koji je ružna slika na samom ulazu u grad

e)      rješavanje problema parkiranja za stanovnike starogradske jezgre na način da se parkirna mjesta u starom gradu osiguraju njegovim stanovnicima, a gostima gradskih hotela osigurati parkirna mjesta na gradskom parkiralištu i parkiralištu Žatika kojega je Riviera Adria koncesionar

f)        konačno rješenje spornog raskršća kod naselja Bolnica, prema želji građana.

 

MO ŽBANDAJ – nositelj ALDO UKANOVIĆ

Uz opće teme koje se tiču svih MO, u radu Vijeća MO ŽBANDAJ, vijećnici sa liste Istarskih demokrata zalagati će se za:

a)      konačnu realizaciju izgradnje OŠ Žbandaj, sportske dvorane i školske kuhinje

b)      otvaranje dječjeg vrtića i jaslica.

c)      izgradnju i uređenje pješačke i biciklističke staze od Žbandaja do Poreča, čime bi se rješila ugroženost pješaka i biciklista na navedenoj relaciji – naročito tijekom ljetne sezone.

d)      realizacija predviđene, a nezaživjele, poslovne zone Buići

e)      oživljavanje malog poduzetništva na području koje pokriva MO Žbandaj

f)        osmišljavanje projekata na zapostavljenom poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Grada kroz stimuliranje većeg broja OPG-a i poticanje mladih u proizvodnju „zdrave“ hrane.

g)      poboljšanje cjelokupne infrastrukture na cijelom području MO Žbandaj kroz:

 • širenje mreže javne rasvjete,
 • asfaltiranju prilaznih cesta,
 • odvozu otpada.
Print Friendly, PDF & Email