NEWS
Best of Poreč

GRADSKO VIJEĆE RASPRAVLJALO O PRORAČUNU ZA 2006

26.11.2005. 00:00; ; Početna / Kultura / GRADSKO VIJEĆE RASPRAVLJALO O PRORAČUNU ZA 2006
111Proracun06_prvoc1.jpg

Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj u četvrtak, nisu usvojene izmjene Statuta, već je prihvaćen prijedlog predsjednika Vijeća Egidija Kodana da to bude prvo čitanje, a da se do sljedeće sjednice provjeri postoji li stvarno ugovor između hrvatske i talijanske vlade, koji decidirano spominje zajednice Talijana kao »legalne predstavnike pripadnika talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj«, kako je rečeno na sastanku predstavnika Grada i Talijanske unije.

Brisanje dijela teksta Statuta koji spominje zajednice Talijana kao službene predstavnike pripadnika talijanske nacionalne manjine zapravo je jedini sporni detalj u izmjeni Statuta, a najveća promjena odnosi se smanjenje broja zamjenika gradonačelnika s dvije na jednu osobu te jasnu odredbu da se zamjenik gradonačelnika bira iz redova gradskih vijećnika.

Gradonačelnik Edi Štifanić predstavio je prijedlog proračuna za sljedeću godinu, koji je osam posto manji od procjene ovogodišnjeg izvršenja i izbalansiran je na 171,5 milijuna kuna. »Predloženi proračun čuva dostignutu razinu opremljenosti i standarda. Iz njega se ne vidi da ćemo u svom mandatu pokušati realizirati šest velikih projekata: školu i dvoranu na Finidi, staro nogometno igralište, obilaznicu, rekreacijsku zonu, zonu Buići-Žbandaj i Košambru, ali to je jedini mogući proračun u ovom trenutku. Da bismo ostvarili planirane projekte trebat će smanjiti javnu potrošnju i bolje naplaćivati potraživanja Grada«, zaključio je gradonačelnik. Predsjednik Vijeća nakon toga je preložio da vijećnici pitaju samo pojašnjenja, ako ih trebaju, a do 1. prosinca imaju vremena pripremiti pisane amandmane, s uravnoteženjem proračunskih stavki, koji nakon toga moraju proći nadležni odbor i Poglavarstvo, da bi Vijeće nakon drugog čitanja na sjednici najavljenoj za 15. prosinca usvojilo proračun.

SDP-ova vijećnica Snježana Mekota primijetila je da su preskromno planirani prohodi od komunalnih naknada i doprinosa, s obzirom na izrazito intenzivnu gradnju. Tražila je i da se bolje prikažu troškovi u manifestacijama te pitala zašto treba s 400.000 kuna pomagati Hrvatski olimpijski odbor, kad Turistička zajednica ima budžet za promociju, a Grad bi tim novcem mogao obnoviti Palestru. »Objasnio sam da će razliku do milijun sponzorskih kuna podijeliti turističke tvrtke Riviera i Laguna i da mi se čini da je to dobar ulog u promociju grada, ali ako vijećnici odluče da to ne treba financirati, tako ćemo učiniti«, rekao je Štifanić. Nova vijećnica Nezavisne liste Poreč plus Parenzo piu´ Anđelka Rakovac imala je 12 pitanja, ali gradonačelnik je rekao da ih nije stigao zapisati pa na njih nije niti odgovorio, a predsjednik Vijeća predložio je da vijećnica svoja pitanja pretoči u amandmane.

HSU-ov vijećnik Nino Basanić sugerirao je da se sačini prikaz nenaplaćenih potraživanja Grada koji bi poslužio pri izradi amandmana, a zamjerio je najavljeno smanjenje javne potrošnje, koje prati državni trend, i pitao kako će građani živjeti u takvim uvjetima. Nezavisni vijećnik, gradonačelnik u prošlom mandatu Josip Maras ukazao je na to da su neki prihodi (komunalni doprinos i naknada, porez na dobit) preskromno planirani i rekao da se investicije ne smiju raditi nauštrb javne potrošnje, nego selektivnom prodajom imovine. »Ovo nije jedini mogući, nego proračun preživljavanja. Ili vegetiranja«, ocijenio je on. »Ako Vijeće odluči, mi možemo samo trošiti, ali to ne bi bilo dobro. Kad sam spomenuo smanjenje javne potrošnje mislio sam prvenstveno na racionaliziranje potrošnje, centraliziranje rashoda i štednju kakvu pokazuje razdjel gradonačelnika i kakvu očekujem i od ostalih. Socijalna davanja nećemo dirati«, odvratio je Štifanić. Već su ovom kratkom raspravom vijećnici dali do znanja da spremaju čitav niz amandmana i da donošenje proračuna neće biti jednostavan niti kratak proces.

U četvrtak nije donijet ni Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene Buići-Žbandaj: vijećnici će to učiniti na sljedećoj sjednici, nakon što im na uvid bude dan pročišćeni tekst plana. Naime, tekst treba ispraviti prema primjedbi županijskog Zavoda za prostorno uređenje, u smislu jasnog razlikovanja koncepcije za čitavu zonu od 62,5 hektara i djela na koji se UPU odnosi. Vijećnica Rakovac negodovala je jer nije dobila kompletan materijal, pa je vijećnicima, rekla je, mogao promaknuti niz detalja, a gradonačelnika je pitala tko će biti nositelj provedbe plana. Načelnik gradske uprave Damir Sloković odgovorio je umjesto Štifanića – bit će imenovan voditelj projekta, a za provođenje će biti zaduženi gotovo svi gradski odjeli.

Vijećnici su bez rasprave jednoglasno imenovali članove školskih odbora osnovnih škola Poreč, Tar i Bernarda Parentina.

S. MATEJČIĆ

Gradonačelnica i Musliman, Srbin, neopredijeljen

Vijećnica Mekota zatražila je da se tekst Statuta uskladi sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. »Nadam se da postoji mogućnost da Poreč izabere gradonačelnicu«, rekla je i predložila da se u tekstu doda ženski nastavak te imenice (gradonačelnik/ica), što je podržala i vijećnica Rakovac. Predsjednik Vijeća Egidio Kodan odgovorio je da treba vidjeti što će o tome reći Odbor za Statut i Poslovnik. Odboru je ostalo procijeniti i kako formulirati članak 15, u kojem piše: »Ako je izabran gradonačelnik hrvatske nacionalnosti, zamjenik gradonačelnika bira se iz redova pripadnika talijanske nacionalne zajednice«, jer je Rakovac uz podršku IDS-ovca Azeglia Picca upozorila na mogućnost da građani za gradonačelnika izaberu Muslimana, Srbina ili nacionalno neopredijeljenu osobu.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani