NEWS
valfresco

Gradski vijećnik Maurizio Zennaro na sjednici Gradskog vijeća o cijenama odvoza smeća i planovima Lučke uprave Poreč

zennaro-17
16.08.2018. 23:45; Učitavanja: 578; Početna / Politika / Gradski vijećnik Maurizio Zennaro na sjednici Gradskog vijeća o cijenama odvoza smeća i planovima Lučke uprave Poreč
  1. Prijedlog za gradonačelnika, g. Lorisa Pršurića

Svjedoci smo velikog nezadovoljstva građana koje je uslijedilo primjenom Odluke o cijeni dodatnih usluga RJ Čistoća, kao i nesnalaženju brojnih građana u novonastalim i nametnutim okolnostima.

Stoga upućujem prijedlog gradonačelniku da što hitnije sazove sjednicu NO Usluge d.o.o. na kojoj će članovi Nadzornog odbora Usluge d.o.o. preispitati i procijeniti opravdanost svih odredaba Odluke o cijenama dodatnih usluga u RJ Čistoća.      

Obrazloženje:

Na 8. sjednici Gradskoga vijeća koja je održana 31. siječnja 2018. g., ovo je predstavničko tijelo prihvatio Zaključak gradonačelnika na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča – Parenzo.

Potom je NO Usluge d.o.o. na sjednici održanoj 28.02.2018. g. donio Odluku o cijenama dodatnih usluga u RJ Čistoća. Gradonačelnik  je 23.03.2018. g. svojim zaključkom izdao suglasnost trgovačkom društvu Usluga d.o.o. na Odluku o cijenama dodatnih usluga RJ Čistoća.

Ovo predstavničko tijelo građana, kada je prihvaćao Zaključak gradonačelnika od 31. siječnja 2018. g. i Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, nije mogao prepoznati novi cjenik javne usluge, jer je isti u spomenutoj Odluci prikazivanja apstraktno, kroz matematičke formule, kao i ostale odredbe naknadno donesene Odluke o cijeni dodatnih usluga RJ Čistoća. 

  Za novi način obračuna usluge zbrinjavanja otpadom, za novi cjenik, za odluku da svi korisnici u kategoriji kućanstva koji se bave iznajmljivanjem plaćaju javnu uslugu 6 mjeseci kao i za sve ostale odredbe Odluke o cijena dodatnih usluga RJ Čistoća odgovoran je isključivo NO Usluge d.o.o. i gradonačelnik koji je izdao suglasnost.

Stoga pozivam gradonačelnika da, u skladu sa zakonskim ovlastima, sazove sjednicu NO Usluge d.o.o. na kojoj će se ispitati i procijeniti ispravnost Odluke o cijeni dodatnih usluga RJ Čistoća.

  1. Pitanje za gradonačelnika, g. Lorisa Peršurića

Doznajemo  iz medija da Lučka uprava Poreč namjerava kroz EU fondove kandidirati projekt gradnje putničkog terminala vrijedan 24 milijuna kuna, rok realizacije 3 do 4 godine. Što je za svaku pohvalu.

Osim preseljenja međunarodnih i putničkih linija, te trajektnog prometa u korijenu lukobrana od marine, najavljeno je i uređenje prostora od carinskog gata do Palazza za privez mega jahti u zimskom periodu. Ovaj drugi dio projekta ostvariti će se u koliko bude izgrađen lukobran kod Barbarana.

Ukoliko idemo u pravcu realizacije tog drugog projekta, neminovno otvaramo i brojna pitanja. Kao npr. pitanje dubine gaza u pristaništu, pitanje smještaja domaći brodova, pitanje utjecaja na okoliš i na građane, na kvalitetu života građana kao i brojna druga pitanja. 

Građani i vijećnici su o tim projektima informirani samo putem medija. Stoga molim gradonačelnika da objasni građanima koliko ima istine u projektu uređenja prostora od carinskog gata do Palazza za potrebe zimovanje mega jahti.  

 

Poreč, 16.08.2018. g.   

Print Friendly, PDF & Email