NEWS

GRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – NASELJE KLOŠTAR

20180307_121348
07.03.2018. 17:51; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / GRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – NASELJE KLOŠTAR

Odvodnja Poreč d.o.o. početkom ovog mjeseca započela je sa radovima na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Kloštar, važnog infrastrukturnog projekta za područje općine Vrsar, a i šire. To su područje danas obišli direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković u društvu zamjenika načelnika općine Vrsar Štifanić Franka.

U obilasku gradilišta direktor Milan Laković tom je prilikom istaknuo da će izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kloštar i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda značajno omogućiti podizanje javnog i privatnog standarda u ruralnom zaleđu općine Vrsar, koja će dovesti i do podizanja stupnja zaštite okoliša, kao osnovnog preduvjeta održivog razvoja turizma.

Kanalizacijska mreža naselja Kloštar čini dio „Sustava prikupljanja i odvodnje sanitarno otpadnih voda sela istočnog dijela Općine Vrsar  – Podsustav Kloštar“, a obuhvaća izgradnju nove mreže gravitacijskih kolektora naselja do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u ukupnoj duljini od  1.176,00 m.

Podsustav Kloštar je autonomni sustav, odnosno aglomeracija, što znači da je područje naselja Kloštar, na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja i to tvrtka  Ekspert  gradnja d.o.o. iz Buzeta i tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije, dok će  stručni nadzor provoditi tvrtka iz Poreča Istra inženjering d.o.o.

Vrijednost ove investicije je 1.000.000,00 kuna, a dovršetak samih radova prema planu i programu očekuje se tijekom svibnja ove godine.

Nakon dovršetka radova na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Kloštar i dovršetka postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa Ministarstvom državne imovine za sklapanje ugovora o pravu građenja, pristupiti će se gradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čijom će se realizacijom zaokružiti funkcionalna cjelina aglomeracije Kloštar. Vrijednost investicije uređaja za pročišćavanje otpadnih sa membranskom tehnologijom je 1.500.000,00 kuna (bez PDV-a).

Stavljanjem u funkciju autonomnog podsustava Kloštar omogućiti će se priključenje svih 27 građevinskih objekata u naselju, od čega 24 obiteljskih kuća u kojima živi cca 40 stalnih stanovnika te 3 ugostiteljska objekta te će za vrijeme ljetnih mjeseci ukupno opterećenje sustava odgovarati broju od 100 ekvivalenata.

Odvodnja Poreč ovom prilikom obavještava  građane da je u zaleđu Vrsara na području istočnog dijela Općine Vrsar izrađena slijedeća projektna dokumentacija:

  • Glavni projekt kanalizacijske mreže naselja Marasi koja obuhvaća mrežu gravitacijskih i tlačnih cjevovoda u ukupnoj duljini od 3.508 m’ i dvije crpne stanice sa priključenjem na budući sustav naselja Gradina. Za predmetni projekt ishođena je građevinska dozvola.
  • Glavni projekt kanalizacijske mreže naselja Gradina koja obuhvaća mrežu gravitacijskih kolektora u ukupnoj duljini od 2.617 m’ sa priključenjem na budući sustav odvodnje naselja Flengi. U tijeku su poslovi oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
  • Glavni projekt kanalizacijske mreža naselja Flengi koja obuhvaća mrežu gravitacijskih kolektora u ukupnoj duljini od 3.310 m’ sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Marasi, Gradina i Flengi ukupnog projektiranog kapaciteta od 600 ES. U tijeku su poslovi oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su pred uvjet za ishođenje građevinske dozvole.

Sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu na području istočnog dijela Općine Vrsar izrađuje se i planira izraditi slijedeća projektna dokumentacija:

  • dovršena je izrada Idejnog rješenja sa varijantama koncepcije sustava odvodnje otpadnih voda za naselja: Kontešići, Begi, Bralići i Delići. Varijantna idejna rješenja obuhvaćaju analizu kanalizacijskih mreža u ukupnoj duljini od 10.000 m’, nekoliko crpnih stanica i dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za autonomne sustave,
  • u planu je da se po prihvaćenim varijantama koncepcije odvodnje ugovori izrada Idejnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda za naselja: Kontešići, Begi, Bralići i Delići i ishodi akt o građenju,
  • u planu je da se ugovori izrada izmjene i dopune Idejnog projekta podsustava Flengi-Gradina temeljem smjernica dobivenih u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa za sporne trase i ishodi akt o građenju.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava Kloštar, za područje Općine Vrsar  dio državne ceste D75 te nerazvrstane ceste po naselju biti će pod privremenom regulacijom prometa. Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima tim trasama cesta i u blizini gradilišta te na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected]

Kloštar-pregledna-situacija

Odvodnja Poreč d.o.o.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email