NEWS
LUTRIJA T

Građani Poreča uskoro jednostavnije do svojih financijskih kartica u gradskoj upravi, statusa njihovih “predmeta”, digitalni obrasci….

20210705_100337
05.07.2021. 13:53; ; Početna / Slider / Građani Poreča uskoro jednostavnije do svojih financijskih kartica u gradskoj upravi, statusa njihovih “predmeta”, digitalni obrasci….

U Maloj gradskoj vijećnici gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i pročelnica gradskog Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo Morena Mičetić Fabić, predstavili su DIGIT UP POREČ – projekt digitalizacije i transparentnosti, na kojem gradska uprava aktivno radi već više od godinu dana.

Prioriteti racionalizacija troškova, digitalizacija procesa i transparentnost

Kako je napomenuo gradonačelnik, želja je informirati građane o projektima koji se stalno pripremaju, a možda nisu vidljivi građanima.

– Oduvijek smo bili vrlo racionalna gradska uprava, te je jedan od mojih prioriteta prilikom preuzimanja dužnosti još prije četiri godine bila racionalizacija troškova – od nabave, službenih automobila i putnih troškova, reprezentacije do ugovaranja novih, najnižih mogućih kamatnih stopa na postojeća kreditna zaduženja poput onog za gradnje škola. Tim potezima smo uštedili gradu oko 10 milijuna kuna, a upravo je oko 10 milijuna kuna koštala izgradnja čak tri nova gradska vrtića u Velom Maju, Dračevcu i Žbandaju koji su do sada svi već izgrađeni i otvoreni.

Osim racionalizacije troškova, važni su nam i projekti za digitalizaciju i transparentnost koji koštaju. Upravo zato, htjeli smo rasteretiti gradski proračun i prijavom projekata na natječaje, ostvariti i do 75% sufinanciranja. Konačni je cilj, a to je nešto sto je i nova zakonska obaveza, da kroz digitalizaciju gradske uprave građanima omogućimo sto lakše korištenje usluga, kao i mogućnost uvida u isplate iz proračuna – od narudžbenica, radova, plaća, putnih naloga, medija… Financijska podrška medijima je i naša zakonska obaveza jer smo dužni informirati javnost o aktivnostima uprave i natječajima, javnim raspravama, javnim savjetovanjima, sjednicama gradskog vijeća, aktivnostima gradske Sportske zajednice i klubova, vrtićima, školama, udrugama, manifestacijama, dok paralelno provodimo 50ak EU projekata od kojih svaki mora imati svoju vidljivost. Upravo zato ih financijski podupiremo, najviše naše lokalne, kako bi naši građani bili upućeni u to sto radimo., rekao je Peršurić, napomenuvši kako, ovisno o dobivanju potrebnih odobrenja od ministarstva, očekuje implementaciju do kraja godine.

Građanima uskoro dostupan pregled financijskih kartica, uplata i isplata te njihovih predmeta, digitalni obrasci i participativno sudjelovanje u sastavljanju gradskog proračuna

– Grad sustavno uvodi digitalizaciju i to po fazama, uz istovremenu prijavu za dobivanje sredstava za tu namjenu iz različitih EU i nacionalnih izvora, kako bi se digitalizacija uvela uz što manje opterećenje gradskog proračuna. Riječ je o projektu „DIGIT UP POREČ“, s kojim želimo osigurati sredstva za uvođenje novih digitalnih usluga za građane i poslovanje gradskih javnih službi., rekla je Mičetić Fabić i  najavila nekoliko novih digitalnih usluga u sklopu projekta DIGIT UP POREČ koje će građanima olakšati korištenje gradskih usluga.

Prva je „Financijske kartice“, koja će na brz i jednostavan način ostvariti uvid u novčano stanje i u svoje obveze prema Gradu. Putem usluge „Financijske kartice“ građani će dobiti sve potrebne informacije o izdanim računima, odnosno uplatnicama, kao i podatke za njihovo plaćanje. Osim računa/uplatnica koje je potrebno podmiriti, moći će vidjeti i pregled uplaćenih obveza. Riječ je o platformi koja je spremna za korištenje ali se samo čeka odobrenje Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za uvođenje ove e-usluge u sustav e-Građani. Osim usluge Financijske kartice, građani će moći koristiti i uslugu „Sustav informiranja građana“ koji će omogućiti građanima praćenje njihovog predmeta i dokumenata u gotovo stvarnom vremenu.

Također, građanima će se omogućiti predaja raznih zahtjeva putem usluge „Digitalni obrasci“ za npr. ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu, ostvarivanje prava na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama/vrtiću, isplatu naknade za novorođeno dijete, ostvarivanje prava na novčanu naknadu umirovljenicima s malim prihodima… S obzirom na to da je vrlo važno da javnu uslugu učinimo što dostupniju našim građanima i drugim korisnicima, zauzeli smo stav da ćemo sve usluge koje je moguće ponuditi u digitalnom obliku. Stoga smo nedavno uveli uslugu „e-Novorođenče“ a uskoro uvodimo i digitalnu uslugu uvida u financijske kartice, digitalne obrasce i druge digitalne usluge.

DIGIT UP POREČ će omogućiti i participativno sudjelovanje građana u postupku sastavljanja gradskog proračuna, na način da putem aplikacije mogu dostavljati sugestije i prijedloge kroz uslugu  „Proračun“. Također, tu će biti i „Transparentnost proračuna“ koji će, nakon donošenja podzakonskih propisa od države, omogućiti građanima uvid u isplate Grada prema pravnim i fizičkim osobama na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Trenutno se na tržištu nude različite usluge digitalizacije, a da pritom njihova kvaliteta nije ista, stoga smo posebnu pažnju posvetili  odabiru kvalitetnog rješenja, koje bismo, po mogućnosti, financirali iz alternativnih izvora financiranja. rekla je Mičetić Fabić.  

U funkciji već aplikacije „Pazigrad“, „Gradsko oko“ i „PROračun“

I dok je dobar dio projekata digitalizacije vrlo blizu realizaciji, neke su aplikacije već par godina u upotrebi kao što su novi digitalni programi koje omogućavaju brži, efikasniji i transparentniji rad poput uvođenja programskog rješenja za podršku procesima nabave, potom „Pazigrad“ – informatička platforma koja objedinjuje rad prometnog redarstva, pauk službe i parking službe, „Gradsko oko“ za prijavu komunalnih problema, kamere na Narodnom trgu, besplatni wi-fi pristup internetu u gradu, interaktivni, informativni ekran na Peškeri.

Grad već nekoliko godina na stranici porec.hr nudi svojim građanima interaktivnu aplikaciju „PROračun“, kojom ostvaruju transparentan uvid u upravljanje gradskim proračunom (prihode i rashode), na jednostavan, pregledan i vizualno privlačan način, dok Institut za javne financije iz godine u godinu daje najvišu ocjenu Poreču za transparentnost proračuna, pa tako i ove godine, objavljeno je na službenim stranicama Instituta.

 

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email