NEWS

Grad Poreč prijavio projekt vrijedan gotovo tri milijuna kuna na natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

02.05.2017. 08:59; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Grad Poreč prijavio projekt vrijedan gotovo tri milijuna kuna na natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
logo

Grad Poreč – Parenzo izvršio je prijavu projekta „Rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Košambra – premještanje reciklažnog dvorišta na novu lokaciju i dogradnja postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada“ na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ – Referentni broj: KK.06.3.1.03. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operative program Konkurentnost i kohezija i Kohezijski fond osiguralo je 144.500.000,00 kuna za građenje reciklažnih dvorišta sa svom pripadajućom opremom i infrastrukturom. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, a natječaj je otvoren do 31. prosinca 2018. godine. Udio sufinanciranja iznosi do 85% prihvatljivih troškova.

Cilj Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava, koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Grad Poreč – Parenzo u odnosu na broj stanovnika dužan je osigurati jedno reciklažno dvorište.

U sustavu gospodarenja komunalnim otpadom funkcionalno reciklažno dvorište čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, prije svega, problematičnog (opasnog) otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U cilju povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, izrađena je projektna dokumentacija, koju je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100% iznosu te je ishođena građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.782.187,50 kuna. Uključuje troškove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, stručni nadzor, informativno – izobrazne aktivnosti te troškove promidžbe i vidljivosti.  Očekivana vrijednost bespovratne potpore iznosi 85% odnosno 2.364.859,37 kn.

Print Friendly, PDF & Email