NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč osigurao plaće za 16 asistenata u vrtićima

dječji-vrtić-radost
07.02.2020. 17:37; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Grad Poreč osigurao plaće za 16 asistenata u vrtićima

Grad Poreč financira plaće 16 asistenata djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama. Zahvaljujući takovom obliku podrške u redovan rad predškolskih ustanova u gradu Poreču uključeno je  16 djece s teškoćama u razvoju u dobi od 3. do 7. godine života. Na taj im se način pružaju jednake prilike za razvoj i integraciju u okolinu u kojoj odrastaju.

Inkluzivni se pristup, odnosno obrazovanje,  u tom slučaju odnosi na stvaranje osjećaja pripadnosti skupini i omogućavanju aktivnog uključivanja u sve odgojno-obrazovne aktivnosti, i ono najvažnije, temelji se na uvažavanju i poštivanju sve djece. Obzirom na jedinstvene upise, kakvi se u Poreču provode još od 2014. godine jednaki su uvjeti osigurani kako za vrtiće kojima je osnivač Grad, tako i za privatne predškolske ustanove. Za plaće asistenata ove je godine izdvojeno 878.000 kuna – 352.000 kuna za šest asistenata u DV 101 dalmatinac i 526.000 kuna za deset asistenata u DV Radost. Uz osigurane materijalne i fizičke uvjete, za uspješnu je inkluziju potrebna dobra suradnja svih uključenih u rad s djecom s teškoćama u razvoju. Upravo zahvaljujući prepoznavanju potreba djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja za adekvatnom podrškom, podsjećamo da je Grad još 2015. godine sa s nešto više od 100.000 kuna sufinancirao uređenje i opremanje prostora ispostave Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda  Pula u Poreču te na taj način povećao kapacitete ustanove i donio uslugu korisnicima u mjesto u kojem žive. U 2020. godini za radove ustanove Grad je osigurao 453.000 kuna.

Njihovim se uključivanjem u redovan program predškolskih ustanova potiče empatija kod djece bez poteškoća, razvija osjetljivost i prihvaćanje različitosti, a jednake šanse za napredovanjem kao kod ostale djece zadovoljstvo su ne samo njihovo, već i njihovih roditelja.

Grad Poreč odavno ima sluha za potrebe djece s poteškoćama u razvoju i u sinergiji sa stručnim službama čini sve kako bi se odgojno-obrazovni programi provodili u skladu s pedagoškim standardima. Potrebe djece s teškoćama u razvoju nužno je uočiti već u jasličkom uzrastu kako bi im se na vrijeme pružila potrebna podrška. Uključivanjem asistenata u razvoj djece s teškoćama u razvoju osigurano im je inkluzivno obrazovanje koje je njihovo pravo. Grad je prepoznao njihove potrebe i u tom će smjeru nastaviti i dalje raditi.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani