NEWS
Ljeto u Funtani

Grad Poreč: Obveza prijave radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

01.06.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: Obveza prijave radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
8461-tab_log1.jpg

Obavještavamo sve trgovce na malo i podsjećamo ih da su obvezni prijaviti radno vrijeme svoje prodavaonice, temeljem Zakona o trgovini ("Narodne novine“, broj 49/03), članka 8. i 9. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Narodne Novine», broj 80/01) te članaka 7., 8. i 9. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 08/02).

Članak 8. navedenog Pravilnika glasi: «Trgovac je dužan nadležnom tijelu općine odnosno grada petnaest dana prije početka rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena, sukladno Obrascu prijave radnog vremena (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.»

Članak 9. Pravilnika glasi: «Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca iz članka 8. ovog Pravilnika, nadležno tijelo općine odnosno grada će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu. Ovjerenu prijavu iz stavka 1. ovog članka trgovac je dužan držati u prodavaonici radi dostupnosti inspekcijskim tijelima.»

Članak 7. navedene gradske Odluke glasi: «Trgovac je dužan gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove gospodarstva, prije početka rada dostaviti prijavu radnog vremena, sukladno obrascu prijave radnog vremena određenom Pravilnikom o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 80/01). Formulari obrazaca prijave radnog vremena se ispunjeni predaju u pisarnicu Grada Poreča.»

Članak 8. Odluke glasi: «Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz obrasca navedenog u članku 7. ove Odluke, i ako je prijavljeno radno vrijeme sukladno ovoj Odluci, gradsko upravno tijelo nadležno za poslove gospodarstva će u roku 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena.

Ovjerenu prijavu radnog vremena iz prethodnog stavka ili drugačiju odluku upravnog tijela o prijavi, trgovac preuzima u pisarnici Grada Poreča u vremenu od 8 do 15 dana od dana podnošenja prijave.»

Članak 9. Odluke glasi: «Trgovac je dužan ovjerenu prijavu radnog vremena držati na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno vrijeme istaknuti na ulazu u prodavaonicu ili na drugom pogodnom mjestu tako da bude uočljivo potrošačima.»

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini («Narodne Novine», broj 170/03) te Odlukom o radnom vremenu prodavaonica za vrijeme turističke sezone («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 09/03), niste više trebali prijavljivati radno vrijeme Vaših prodavaonica na malo. No, Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske («Narodne Novine», broj 55/04) ukinut je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini («Narodne Novine», broj 170/03) čime je i navedena gradska Odluka o radnom vremenu prodavaonica za vrijeme turističke sezone («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 09/03) stavljena van snage.

Stoga molimo Vas da, ukoliko to niste već napravili, da u roku od 15 dana dostavite u pisarnicu Grada Poreča, Obala m. Tita 4, ispunjeni obrazac prijave radnog vremena Vaše prodavaonice.

Za sve informacije i nejasnoće glede obavijesti, molim Vas da se obratite Velenik Vedranu na tel. 451-099, fax: 451-198 ili na e-mail: [email protected]

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email