NEWS

Grad Poreč: INFORMACIJE O TIJEKU RADOVA NA TRGU SLOBODE

28.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: INFORMACIJE O TIJEKU RADOVA NA TRGU SLOBODE
388anegri.jpg

– u podzemne kanale Dekumanove ulice postavljene su instalacije vode, plina, telefonije, fekalne i oborinske kanalizacije

– u ulici A. Negri postavljene su cijevi fekalne i oborinske kanalizacije, izvršeni svi spojevi na šahtove, idući tjedan postavljat će se cijevi za vodu

– na samom trgu završnoj je fazi i postavljanje instalacija telefonije i elektroinstalacija

– u ulica B. Milanovića priprema se planum za početak postavljanje kamenog popločenja.

– u ulica B. Milanovića Kamen Pazin d.d. Pazin (izvođač kamenarskih radova) započeo je s batoniranjem temelja klupa, a idući tjeden započet će s kamenim popločenjem u

ulici B. Milanovića

Izvođač: Istrakop d.o.o. Poreč

– Grad Poreč –

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email