NEWS

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

fzoeu
30.10.2020. 08:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi;
 2. vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se provodi projekt (nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu);
 3. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu: Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ILI Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u;
 4. podnese Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNE;
 5. imaju prebivalište na području Republike hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a);
 6. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu;
 8. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 9. ostvaruju pravo na subvenciju sukladno programu dodjele potpore male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 10. nisu poduzetnici u poteškoćama;
 11. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda;
 12. ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 13. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbu projekta za kojeg se odobravaju sredstva Fonda sukladno Pozivu i općim aktima Fonda.

Stopa sufinanciranja za naše područje:
1. Za nabavu i izgradnju FNE: do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn
2. Za provođenje stručnog nadzora: do 40% ali ne više od 2.000,00 kn

Način prijave: online na „e-Prijave“ (https://prijave.fzoeu.hr/). Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati od 01.11.2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 23. studenog 2020. godine u 9:00.

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Print Friendly, PDF & Email