NEWS

Dovršeni vrsarski pročištač , posljednji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu EU projekta Poreč

DJI_0089 (002)
28.10.2021. 22:55; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Dovršeni vrsarski pročištač , posljednji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu EU projekta Poreč

Pokusni rad novoizvedenog postrojenja vršiti će se u trajanju od godine dana te će se u sklopu istog od strane izvođača radova voditi i optimizirati proces pročišćavanja otpadne vode i ispitivati svi bitni parametri za dokazivanje efikasnog rada postrojenja. Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, vrijednosti 291,3 milijuna kuna bez PDV-a, sklopljen je sa konzorcijem Suez International, Francuska i Strabag AG, Austrija. Navedene tvrtke provode pokusni rad i odgovorne su za postizanje traženih parametara i  ishođenje uporabnih dozvola te u vrijeme pokusnog rada podmiruju operativne troškove funkcioniranja uređaja.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda provodi se u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“, ukupne vrijednosti od 501,2 milijuna kuna, koji je sufinanciran od strane Europske unije u udjelu od 74%. Ostatak od 26% vrijednosti projekta se u jednakim udjelima od 8,66% financira od strane Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te jedinica lokalne samouprave, odnosno partnera u projektu, a to su: Grad Poreč, Općina Vrsar – Orsera, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega.

Gradnja uređaja na lokaciji poluotoka Petalon započela je u siječnju 2019. godine, na parceli površine 8.600 kvadratnih metara, na kojoj je izvedeno 8 objekata, a to su: zgrada predtretmana, ultrafiltracije i aeracijskih puhala, bazeni biološke obrade, spremnik pročišćene vode, upravna zgrada i garaže za vozila za održavanje. Izgrađeni uređaj je kapaciteta obrade otpadne vode za 22.500 ekvivalent stanovnika, odnosno za 2.500 kubika otpadne vode na dan te koristi najsuvremeniju tehnologiju membranskog bioreaktora za pročišćavanje vode. Navedena tehnologija omogućuje ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih i poljoprivrednih površina, dok će se nusprodukt biološkog procesa pročišćavanja – mulj obrađivati na postrojenju za solarno sušenje i kompostani.

U sklopu ovog projekta izgrađena je kompostana na lokaciji centra za gospodarenje otpadom Košambra, koja je također nedavno puštena u pokusni rad. Na navedenom postrojenju će se obrađivati 40% ukupne količina mulja proizvedenog na novim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, što iznosi približno 2.000 tona godišnje. Uz mulj za proizvodnju komposta koristiti će se i približno 5.300 kubičnih metara zelenom otpada nastalog prilikom održavanja gradskih parkova, zelenih površina i turističkih zona te se na godišnjoj razini očekuje proizvodnja od približno 1.600 kubičnih metara komposta.

Uz kompostiranje, mulj iz procesa pročišćavanja otpadne vode obrađivati će se i solarnim sušenjem. Postrojenje za solarno sušenje je izgrađeno uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – sjever na lokaciji Saladinka. Na navedenom postrojenju obrađivati će se 60% mulja te je isto u završnim fazama testiranja prije puštanja u pokusni rad.

Ponosni smo jer na ovaj način otpadne vode, zahvaljujući implementiranoj tehnologiji, pretvaramo u vodu za navodnjavanje, kompost za korištenje u hortikulturi i poljoprivredi, te energent za proizvodnju energije, odnosno dosadašnji otpad postaje vrijedan resurs.

Naime, realizacijom ovog projekta ostvaren je značajan iskorak u pogledu dugoročne zaštite okoliša, kvalitete mora i podzemnih voda što je preduvjet za daljnji održivi razvoj turizma na našem području.

 

Odvodnja Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email