NEWS
Max 180920 S

Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Natječaj za prijem radnika na radna mjesta

13.08.2015. 18:24; Učitavanja: 643; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Natječaj za prijem radnika na radna mjesta

Temeljem članka 26. (NN10/97,107/07,  94/13) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 38. Statuta predškolske ustanove Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće  objavljuje

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto

1. ODGOJITELJ – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno, puno radno vrijeme, najdulje do 31.8. 2016., povećan obim posla, za rad u vrtiću u Vrsaru

2. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno, puno radno vrijeme, najdulje do 31.8. 2016., povećan obim posla, za rad u vrtiću u Funtani

3. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s porodiljnog dopusta, za rad u vrtiću u Vrsaru

4. PSIHOLOG- 1 izvršitelj, m/ž, na određeno, nepuno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, za rad u vrtiću u Vrsaru i Funtani

5. SPREMAČICA- 1 izvršitelj – M/Ž, za rad u područnom vrtiću Funtana/ na neodređeno puno radno vrijeme

6. POMOĆNA KUHARICA-SPREMAČICA- 1 izvršitelj – M/Ž, za rad u područnom vrtiću Funtana/ na neodređeno, nepuno radno vrijeme

7. MEDICINSKA SESTRA-1 izvršitelj, m/ž, na određeno, nepuno radno vrijeme,  za rad u vrtiću u Vrsaru i Funtani

– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave – tj. do 19. kolovoza 2015.

Prijavu za natječaj, uz kraći životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu – presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu; presliku potvrde o položenom stručnom ispitu; uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariju od datuma natječaja; presliku domovnice i izvoda iz matice rođenih, dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar, sa naznakom „za Natječaj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.

Vrsar, 11.08.2015.

Print Friendly, PDF & Email