NEWS

Božićna čestitka porečkog i pulskog biskupa Ivana Štironje

2023-12-21_23h09_39
21.12.2023. 23:13; ; Početna / Kultura / Božićna čestitka porečkog i pulskog biskupa Ivana Štironje

Dragi Božji narode,

braćo svećenici i redovnici, sestre redovnice,

braćo i sestre u Kristu!

 

Radosna srca dolazim k vama s čestitkama za rođendan Krista Gospodina, za koji smo se pripravljali već od početka došašća. S posebnom radošću idemo u susret jedni drugima, kao i u susret Kristu čije ime, kao kršćani, nosimo. Krist je naš Bog i Svjetlo, brat i prijatelj, on je naš Kralj. Mi mu se klanjamo ponizna srca, radosno ga slavimo te vjerom ispovijedamo sina začeta u Djevici Mariji po Duhu Svetom, tj. utjelovljena Sina Božjega, svoga Otkupitelja i Spasitelja. U ozračju božićne radosti pjesmom ga veličamo: 

Ljubav Božja prevelika primi pravu pȕt čovjeka.

S neba siđe dolje radi grješnika rodi se u štali radi čovjeka.

 

Bog je sišao na zemlju kako bi nam otvorio vrata neba. On se učovječio da nas pobožanstveni. Postao je malen da bismo mi bili veliki; postao je slab da bi nas učinio jakima. Isus je jedinstveni i neponovljivi Kralj koji je došao služiti a ne biti služen, bezuvjetno širiti mir i ljubav. Ove Njegove osobine žele se utjeloviti u članovima naših obitelji, u našim župljanima, u sudionicima radnih kolektiva, u svim našim srcima. Samo On koji je utjelovljeni mir, može svijetu podariti savršen mir. Samo On koji je ljubav, može ispraviti poremećene međuljudske odnose u svijetu. Prvi korak do te prijeko potrebne promjene jest istinsko kajanje za grijehe, da se dogodi obraćenje, radikalna promjena života u bolje. To je put do obnove društva, do nove zemlje; to je put do neba, do vječnoga mira i radosti.

Povjerujmo toj beskrajnoj Božjoj ljubavi koja je uzela ljudsko tijelo, kako bi bila dostupna svakomu čovjeku. Osobito mislimo na one koji traže Boga, koje muči besmisao života; na one koji trpe u beznađu, razočaranosti i nepovjerenju; na one koji sumnjaju u mogućnost da postoji netko komu je stalo do izgubljenih, ostavljenih, osamljenih i zaboravljenih. Božićne jaslice to potvrđuju: S neba siđe dolje radi grješnika, rodi se u štali radi čovjeka.

Evanđelje Mise polnoćke (Lk 2,1-14) donosi nam vijest o putovanju Blažene Djevice Marije i sv. Josipa na popis u Betlehem, grad Davidov i Josipov, prema naredbi cara Augusta. U tom povijesnom trenutku anđeo Gospodnji hrabri neuke pastire: „Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin.“ Dijete kao dar i glas neba, tiho ali prodorno misionari, mekša i osvaja srca ljudi. Nije to ljudska izmišljotina, to je božanska istina, koja je podijelila ljudsku povijest na Stari i Novi svijet, razdijelila ljude na one koji se Bogu klanjaju i koji ga odbacuju, koja je ovlaštena suditi svijet vječnom presudom.

U novozavjetnoj knjizi Otkrivenja čitamo: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom“ (3,20).

Brate i sestro! Isus kuca na moja i tvoja vrata, na vrata srca i doma svakoga čovjeka. Kuca u začetu djetetu koje se želi roditi, kao i u onima koji uskraćuju prava nerođenima; kuca u siromahu koji traži pomoć da utaži glad i žeđ; u beskućniku koji traži bar malo obiteljske topline; u raseljeniku koji traži bolje uvjete za život; u ženi i majci koja pati zbog nasilja vlastita muža; u radniku kojega se izrabljuje; u bolesniku koji zaslužuje njegu do samoga trenutka prirodne smrti…

Želim vam svima obilje rose Božje milosti, koja neka padne na Riječ posijanu u vašim srcima i dade joj da se množi u vjeri, da raste u nadi i da cvjeta u ljubavi. Neka ta Riječ uvijek pada u uši i u duše naših obitelji, župnih zajednica i našega društva. Naši su pređi ovu zemlju natapali i svojom krvlju; nadamo se da mi možemo obećati da ćemo je zalijevati svojim znojem i radom ruku svojih u odanu i iskrenu služenju Bogu i Crkvi, šireći oko sebe istinu i pravdu, pomirenje, ljubav i nadu.

Svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima, napose bolesnima i nemoćnima, starijima i siromašnijima, upućujem srdačne čestitke: Sretan Božić – Sveto Porođenje Isusovo, a Nova 2024. neka bude blagoslovljena svim ljudima dobre volje te ispunjena obiljem Božje sreće, radosti i mira.

O Božiću 2023., od svega srca pozdravlja i želi,                                                                                   

Vaš biskup Ivan Štironja


AUGURI DI NATALE 2023. E DI BUON ANNO 2024.

Caro popolo di Dio,
sacerdoti e religiosi, religiose,
fratelli e sorelle in Cristo!

Con cuore gioioso, vengo da voi con gli auguri per il Natale di Cristo Signore, per il quale ci stiamo preparando dall’inizio dell’Avvento. Con gioia particolare andiamo ad incontrarci gli uni con gli altri ed incontrare Cristo di cui, come cristiani, portiamo il nome. Cristo è il nostro Dio e Luce, fratello e amico, egli è il nostro Re. Lo adoriamo con cuore umile, lo glorifichiamo con gioia e lo confessiamo con fede come figlio concepito nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, cioè l’incarnato Figlio di Dio, nostro Redentore e Salvatore. Nel clima di gioia natalizia, lo lodiamo con un canto:

L’amore sconfinato di Dio assunse la vera carne dell’uomo.

Discese dal cielo per i peccatori e nacque per l’uomo in una stalla.

​Dio scese sulla terra per aprirci la porta del cielo. Si fece uomo per divinizzarci. Si fece piccolo perché noi potessimo essere grandi; si fece debole per renderci forti. Gesù è il Re unico e irripetibile venuto per servire e non per essere servito, per diffondere la pace e l’amore senza condizione. Queste Sue qualità vogliono incarnarsi nei membri delle nostre famiglie, nei nostri parrocchiani, nei partecipanti ai gruppi di lavoro, in tutti i nostri cuori. Solo Lui, che è la pace incarnata, può donare al mondo la pace perfetta. Solo Lui, che è amore, può correggere i rapporti interpersonali disturbati nel mondo. Il primo passo verso quel cambiamento tanto necessario è il vero pentimento dei peccati, affinché avvenga la conversione, un cambiamento radicale della vita in meglio. Questa è la strada verso il rinnovamento della società, verso una terra nuova; la via verso il cielo, verso la pace e la gioia eterna.

Confidiamo in quest’amore infinito di Dio che ha preso un corpo umano, per essere accessibile ad ogni persona. Pensiamo soprattutto a coloro che cercano Dio, che sono tormentati dall’insensatezza della vita; a coloro che soffrono nella disperazione, nella delusione e nella sfiducia; a chi dubita della possibilità che esista qualcuno che si preoccupi dei perduti, degli abbandonati, degli isolati e dei dimenticati. Il presepe di Natale lo conferma: Egli discese dal cielo per i peccatori, e nacque per l’uomo in una stalla.

Il Vangelo della Messa di mezzanotte (Lc 2,1-14) ci dà notizia del viaggio della Beata Vergine Maria e di S. Giuseppe per il censimento a Betlemme, la città di Davide e di Giuseppe, secondo il decreto dell’imperatore Augusto. In quel momento storico, l’angelo del Signore incoraggiò i pastori indotti: “Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.” Bambino come dono e voce del cielo, inviato silenzioso ma penetrante, intenerisce e conquista il cuore degli uomini. Non è un’invenzione umana, è una verità divina, che ha diviso la storia umana in Vecchio e Nuovo mondo, ha diviso gli uomini in coloro che adorano Dio e coloro che Lo rifiutano, Verità autorizzata a giudicare il mondo con sorte eterna.

Nel libro dell’Apocalisse del Nuovo Testamento leggiamo: “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me“ (3,20).

Fratello e sorella! Gesù bussa alla mia e alla tua porta, alla porta del cuore e della casa di ogni persona. Bussa nel concepito che vuole nascere, come anche in chi nega i diritti del nascituro; bussa a un povero che chiede aiuto per placare la sua fame e la sua sete; in una persona senza dimora che cerca almeno un po’ di calore familiare; in un migrante che cerca condizioni di vita migliori; nella moglie e madre che soffre a causa della violenza del proprio marito; nel lavoratore sfruttato; in un paziente che merita cure fino al momento della morte naturale…

A tutti auguro un’abbondante rugiada della grazia di Dio, che cada sulla Parola seminata nei vostri cuori e le permetta di moltiplicarsi nella fede, di crescere nella speranza e di fiorire nell’carità. Possa questa Parola cadere sempre nelle orecchie e nelle anime delle nostre famiglie, delle comunità parrocchiali e della nostra società. Il nostro popolo ha già annaffiato questa terra anche con il suo sangue; speriamo di poter promettere di annaffiarlo con il nostro sudore e il lavoro delle nostre mani nel servizio leale e sincero a Dio e alla Chiesa, diffondendo intorno a noi verità e giustizia, riconciliazione, amore e speranza.

A tutti i sacerdoti, religiosi, religiose e a tutti i fedeli, soprattutto ai malati e agli infermi,  agli anziani e ai poveri invio i miei più cordiali auguri: Buon Natale – Santa Nascita di Gesù, e il Nuovo Anno 2024 sia benedetto per tutti gli uomini di buona volontà e colmo in abbondanza della felicità, della gioia e della pace di Dio.

In occasione del Natale 2023 vi saluta e vi fa gli auguri di cuore,

il vostro vescovo Ivan Štironja

Print Friendly, PDF & Email