NEWS

78. sjednica Poglavarstva Grada Poreča održati će se u utorak, 14. prosinca

10.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / 78. sjednica Poglavarstva Grada Poreča održati će se u utorak, 14. prosinca
9621-tab_log1.jpg

1. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

2. Utvrđivanje II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa komunalne infrastrukture za 2004. godinu

4. Potvrđivanje Konačnog prijedloga Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

(sa planom razvojnih programa 2005-2007. sažetkom rada i organizacijske strukture upravnih tijela Grada Poreča, planom nabave dugotrajne imovine te planom radnih mjesta)

5. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

6. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata

7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu novčanog kredita i utvrđivanje Prijedloga Odluke o zaduživanju Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

8. Utvrđivanje Prijedloga Programa komunalne infrastrukture za 2005. godinu

9. Utvrđivanje Prijedloga Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2005. – 2007.

10. Izvještaj o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje listopad-studeni 2004. godine

11. Donošenje Zaključka o isplati božićnice, jubilarnih nagrada, poklona za djecu, te pomoći umirovljenicima

12. Prijedlog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji buduće sportske dvorane unutar kompleksa nove osnovne škole

13. Utvrđivanje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Poreča i utvrđivanje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa

14. Donošenje Zaključka o popisu gradske imovine za prodaju u 2005. godini

15. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području "Saladinke" u Poreču

16. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini spomeničke rente

17. Nacrt Konačnog Prijedloga Studije okvirnih (optimalnih) mogućnosti Zone društvenih djelatnosti "FINIDA"

18. Prijedlog očitovanja na Idejni projekt novoplanirane građevine na k.č. 3901/34 k.o. Poreč – (Poreč-CENTAR V)

19. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2004. godinu i Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Poreča za 2005. godinu

20. Razno.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email