NEWS
valfresco

U četvrtak, 26. travnja, sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

DOBRODOŠLI U FUNTANU
23.04.2018. 09:00; Učitavanja: 70; Početna / Novosti / Okolne općine / U četvrtak, 26. travnja, sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice,
  3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane,
  4. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,
  5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane,
  6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje,
  7. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
  8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Funtana,
  9. Utvrđivanje pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
  10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.
Print Friendly, PDF & Email