NEWS
valfresco

Obavijest roditeljima – Grad Poreč-Parenzo i ove godine su/financira troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica

vizinada-udzbenici
27.07.2018. 19:11; Učitavanja: 575; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Obavijest roditeljima – Grad Poreč-Parenzo i ove godine su/financira troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica

Grad Poreč-Parenzo će i ove godine su/financirati troškove kupnje udžbenika i  radnih bilježnica učenicima osnovnih i srednjih škola za obavezne nastavne predmete, za najosjetljivije obitelji u Poreču.

Obavezni nastavni predmeti u osnovnoj školi su svi predmeti osim informatike u 7. i 8. razredu, vjeronauka i izbornog jezika. Obavezni nastavni predmeti u srednjoj školi su predmeti koje škola odredi kao obavezne, a što ovisi o programima koji se u školi izvode.  Pravo na su/financiranje kupnje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi:

 • – do 500,00 kn za učenike nižih razreda osnovne škole,
 • – do 1.000,00 za učenike viših razreda osnovne škole,
 • – do 1.500,00 kn za učenike srednjih škola.

Novčana naknada će se isplaćivati na temelju dokazanog troška. Roditeljima/skrbnicima koji ne budu u mogućnosti dokazati nastali trošak najmanje u gore navedenim iznosima, bit će isplaćena naknada sukladno dokazanom trošku.

1. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju sljedeći učenici :

Red.br.

Korisnici

% naknade

1.

učenici samohranih roditelja*

100%

2.

učenici iz jednoroditeljskih obitelji**

100%

3.

učenici osobe s invaliditetom od 80 do 100%

100%

4.

učenici iz obitelji s troje i više djece

50%

*Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

**Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čini dijete, odnosno djeca i jedan roditelj,  koji  sam brine o djetetu/djeci, a može, ali ne mora imati novčanu pomoć drugog roditelja.

Uvjeti za ostvarivanje prava:

 • – da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelj,
 •  – da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,
 • – da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča-Parenzo i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar,
 • – da ispunjavaju uvjet prihoda  – učenici iz obitelji pod rednim brojem 2. i 4.

Uvjet prihoda ispunjavaju obitelji čiji prihod po članu obitelji u 2017. godini ne prelazi iznos od 2.400,00 kuna mjesečno. U prihode se uračunavaju sva sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili prihoda i naknada po drugim osnovama, osim dječjeg doplatka, te novčanih naknada, potpora i drugih oblika pomoći određenih Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo. U prihode jednoroditeljskih obitelji ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi uzdržavanja djece (alimentacija).

2. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ OBITELJI U SOCIJALNOJ POTREBI

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju sljedeći učenici osnovnih i srednjih škola:

Red.br.

Korisnici

% naknade

1.

učenici članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade

50%

2.

učenici iz obitelji koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na neku od sljedećih naknada: doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

100%

3.

učenici iz obitelji koje udovoljavaju uvjetu prihoda u iznosu do 1.000,00 kuna po članu obitelji ***

100%

Uvjeti za ostvarivanje prava:

 • – da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelj,
 •  – da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,
 • – da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča-Parenzo i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar ili
 • – da su učenici polaznici srednjih škola na području Grada Poreča-Parenzo i drugih gradova na području Istarske županije.

***U prihode se uračunavaju sva sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili prihoda i naknada po drugim osnovama, osim dječjeg doplatka, te novčanih naknada, potpora i drugih oblika pomoći određenih Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo. Uvjet prihoda  odnosi se na prihode ostvarene u 2017. godini.

 

OSTVARIVANJE PRAVA:

Pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju gore navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica za obavezne nastavne predmete.

Zahtjev se podnosi  u Prijamnu kancelariju Grada Poreča-Parenzo (pisarnicu) na adresi  Obala maršala Tita 4, osobno ili putem pošte, sve dane u tjednu od 7 do 14 sati, osim utorka kada se zahtjevi mogu podnijeti  od 7 do 17 sati.

Naknade za su/financiranje troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica isplaćivat će se na transakcijski račun roditelja, skrbnika ili punoljetnog učenika, nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za su/financiranje troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica.

Informacije i pojašnjenja  mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na adresi Obala maršala Tita 4, kod djelatnice Ene Beaković (ured broj 8) osobno, putem telefona (634-320) ili e-mailom: [email protected] .

Print Friendly, PDF & Email