NEWS

IPTPO: Loše upravljan i nekontroliran turizam opasnost je za okoliš, kulturu i društvo – porečki turisti najzadovoljniji turističkom ponudom destinacije…

JPR_2972
13.05.2019. 08:49; Učitavanja: 301; Početna / Gospodarstvo / IPTPO: Loše upravljan i nekontroliran turizam opasnost je za okoliš, kulturu i društvo – porečki turisti najzadovoljniji turističkom ponudom destinacije…

Duška Palibrk, Glas Istre

Istraživanje koje je Zavod za turizam Instituta za poljoprivredu i turizam proveo u Poreču, Novigradu i Rapcu pokazalo je turisti troše prosječno 112 eura dnevno u ovim pilot-destinacijama. U Rapcu je zabilježena najviša dnevna potrošnja, dok su porečki turisti najzadovoljniji turističkom ponudom destinacije, ali vide i puno prostora za unapređenje poput dodatnih sadržaja za djecu i odrasle, dostupnosti informacija, noćnog života, sportskih aktivnosti i turističkih atrakcija

Na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli projektni tim s Instituta za poljoprivredu i turizam predstavio je alate kreirane u okviru projekta MITOMED+ – Modeli integriranog turizma na Mediteranu Plus te otvorenu online platformu pokazatelja održivog turizma i model “Zelena plaža”. Studenti treće godine preddiplomskog studija Kultura i turizam, u okviru nastavnog plana i programa kolegija Održivi razvoj turističke destinacije, nakon predavanja sudjelovali su u raspravi o modelima održivog razvoja turizma u Istri.

Ciklus je ovo gostujućih predavanja koja se kontinuirano organiziraju na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije suradnjom s partnerima iz javnog i privatnog sektora. Cilj je bio upoznati studente s realiziranim aktivnostima predviđenima projektom MITOMED+ u Istri i raspraviti značaj i smisao korištenja pokazatelja održivog razvoja turizma u svrhu održivog upravljanja turističkom destinacijom, kaže dekanica fakulteta izv. prof. dr. sc. Tea Golja.

Predavanje je otvorila dr. sc. Kristina Brščić, predstojnica Zavoda za turizam Instituta za poljoprivredu i turizam, predstavivši socio-ekonomske pokazatelje održivog razvoja turizma kroz prikaz rezultata provedenog terenskog istraživanja na pilot-destinacijama, Poreču, Novigradu i Rapcu. Upoznala je studente s prosječnom potrošnjom turista u ovim istarskim gradovima te govorila o značaju ovoga pokazatelja u procjeni ekonomskih učinaka turizma po razvoj turističke destinacije. Uočeno je da turisti troše prosječno 112 eura dnevno u analiziranim destinacijama, među kojima oni u Rapcu bilježe najvišu prosječnu dnevnu potrošnju. Turisti koji borave u Poreču prosječno su najzadovoljniji turističkom ponudom destinacije, ali uočavaju puno prostora za unapređenje poput dodatnih sadržaja za djecu i odrasle osobe, dostupnosti informacija u destinaciji, noćnog života, sportskih aktivnosti i turističkih atrakcija.

– Kako održivi turizam pretpostavlja uspješnu integraciju i uravnoteženje triju dimenzija – ekonomske, ekološke i socio-kulturne, uslijedilo je predavanje dr. sc. Danijele Poljuha, voditeljice laboratorija Zavoda za poljoprivredu i prehranu Instituta za poljoprivredu i turizam, koja je predstavila okolišne pokazatelje održivog razvoja poput pokazatelja kvalitete morske vode i zraka, pokazatelja potrošnje vode po turistu u sezoni i izvan sezone, pokazatelje površine i obujma prihranjivanja plaža, a osvrnula se i na pristupačne plaže u navedenim pilot-destinacijama u smislu osigurane pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, prenosi prof. Golja.

Tina Šugar predstavila je model Zelene plaže kao alata za samoprocjenu koji destinacijskim menadžerima može služiti kao smjernica za lakše upravljanje održivim razvojem turističke destinacije. Predstavila je tako prednosti ekološke, održive i rekreacijske plaže – Zelene plaže, kao i primjere takvih plaža na Cipru, u Italiji, Španjolskoj, ali i onih u Istri, a to su plaža Girandella u Rapcu, Gradsko kupalište u Poreču i plaža Karpinjan u Novigradu. Katarina Lovrečić studentima je, na kraju, prikazala razvijenu platformu MITOMED Plus i sve mogućnosti koje platforma nudi korisnicima te sustav definiranih indikatora održivog turizma.

Jedina razvojna opcija

Studenti Kulture i turizma su pokazali visoku zainteresiranost za ove teme i bili su aktivni sudionici rasprave. Na kraju su se nametnula pitanja pomaže li turizam u zaštiti flore i faune našeg područja, smanjuje li se ili povećava broj ugroženih vrsta, koliko se krutog otpada stvara u nekoj turističkoj destinaciji tijekom turističke sezone… da bi se moglo procijeniti kojim putem ide naš turizam, kako njime upravljati. Jedino se mjerenjem učinaka osigurava odgovorno upravljanje turizmom, zaključeno je.

– Održivi turizam jedina je razvojna opcija jer loše upravljan i nekontroliran turizam opasnost je za okoliš, kulturu i društvo općenito. Zbog toga je važno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima, da uče o održivom turizmu i modelima upravljanja održivim odnosno odgovornim turizmom. Potrebno je da se upoznaju s ponudom indikatora, njihovim specifičnostima i načinom interpretacije indikatora u svrhu donošenja kvalitetnih turističkih politika i odgovornih poslovnih odluka u budućnosti. Vjerujem da će ovaj set razvijenih pokazatelja u budućnosti biti integriran kroz Europski sustav turističkih pokazatelja održivog upravljanja destinacijom i da će se sve više destinacija odlučiti na mjerenje i kontrolirani razvoj turizma, navodi prof. Tea Golja.

Predavači s prestižnog Sveučilišta Greenwich u Londonu

Nedavno je na studiju Kultura i turizam gostovala i dr. sc. Tina Šegota sa Sveučilišta Greenwich iz Ujedinjenog Kraljevstva, prestižnog sveučilišta koje nudi najbolje studijske programe iz područja turizma u Londonu, te jedne od najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dr. Šegota studentima je predstavila koncept kapaciteta nosivosti i modele održive valorizacije turističke destinacije.

Duška Palibrk, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email
DSG 2020 -S