NEWS
valfresco

Tar-Vabriga: Za dvije čestice očekuju skoro tri milijuna kuna

110267
foto: Glas Istre
04.01.2019. 09:58; Učitavanja: 569; Početna / Novosti / Okolne općine / Tar-Vabriga: Za dvije čestice očekuju skoro tri milijuna kuna

(A. D. Glas Istre) Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga donijela je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u općinskom vlasništvu. Rok za podnošenje pismenih ponuda je danas do podne. Prva nekretnina na katastarskoj čestici 868/1 površine 2.567 četvornih metara prodaje se po početnoj cijeni od 308.040 eura (2,28 milijuna kuna). Zona u kojoj se nalazi zemljište mješovite je namjene uz mogućnost prenamjene iako je sada predviđena izgradnja parkirališta. Parcela ima pristupni put u vlasništvu Istarske županije. Zemljište je opterećeno pravom služnosti u korist Istarski vodovod d.o.o. radi postavljanja i održavanja cjevovoda vodovodnog ogranka “Tar-Rotor” i u korist Odvodnja Poreč d.o.o. radi polaganja i održavanja dijela fekalne kanalizacije Sportske zone Tar.

Druga se nekretnina, dio A k.č. 870/1 prodaje po početnoj cijeni od 81 tisuću eura (600 tisuća kuna), a obuhvaća površinu od 675 četvornih metara. Zona u kojoj se nalazi zemljište mješovite je namjene. Parcela ima pristupni put u vlasništvu Općine Tar-Vabriga. Dijelovi parcele k.č. 870/1, k.o. Tar odcijepiti će se radi formiranja planske prometne mreže odnosno internih prometnica i nove građevne čestice te nisu predmetom prodaje. Prijedlog parcelacije k.č. 870/1, k.o. Tar izrađena od Geodil d.o.o. sastavni je dio ovog natječaja. Troškovi formiranja građevinskih parcela putem geodetskog elaborata nisu uključeni u početnu cijenu nekretnine. Javno otvaranje ponuda održat će se u Vijećnici Općine Tar-Vabriga danas u 12,30 sati.

(A. D. Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email