NEWS

Vrsar: Najviše novca nogometašima

VRSAR-usl
12.03.2018. 09:04; Učitavanja: 313; Početna / Novosti / Okolne općine / Vrsar: Najviše novca nogometašima

Općina Vrsar dodijelila je sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge u ovoj godini, a koje su udovoljile propisanim uvjetima i ostvarile dovoljan broj bodova na javnom natječaju. Općina je za te svrhe u ovogodišnjem proračunu planirala 1,01 milijun kuna, od čega je udrugama odobreno ukupno 847.500 kuna. Tako je za područje kulture planirano 52.500 kuna, a odobreno 37.500 kuna i to jedinoj udruzi koja se javila na natječaj, Ženskom pjevačkom zboru Mendule.

Za područje sporta i rekreacije na natječaj se javilo deset udruga, a od planiranog iznosa od 659.500 kuna odobreno je 600.500 kuna, od čega je polovicu, 300 tisuća kuna dobio Nogometni klub Vrsar, Ronilački klub Ugor dobit će 34.500 kuna, SRD Baraj 25.500 kuna, Odbojkaški klub Funtana-Vrsar 90.000 kuna, Vaterpolo klub Vrsar 24.500, Kickboxing klub Vrsar 10.000, Stolnoteniski klub Vrsar 60.000, Karate klub Vrsar 32.000, Boćarski klub Vrsar 14.500 te Pikado klub Vrsar 9.500 kuna.

Za četiri udruge iz područja zaštite zdravlja odobreno je 20.000 kuna, koliko je i planirano, a dobili su Društvo invalida Poreča 8.000 kuna, Udruga slijepih Istarske županije 6.000, Sigurna kuća Istra 3.000 te udruga Logos Media 3.000 kuna.
Za pet udruga iz područja razvoja civilnog društva planirano je 234.500 kuna, a odobreno 189.500 što su podijelili Društvo “Naša djeca” (130.000), SUH-ova podružnica u Vrsaru (34.500), Društvo “Josip Broz Tito” u Poreču (3.000), Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – ogranak Poreč (8.000) te Udruga antifašističkih boraca i antifašista Poreča (14.000 kuna). Razlog zbog čega nisu dodijeljena sva planirana sredstva leži u činjenici da se na natječaj nije javila ni jedna udruga iz područja gospodarstva, niti obrazovanja gdje spadaju i udruge studenata.
Slijedi sklapanje ugovora izmedu udruga i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar.

S. B. Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S