NEWS

Vižinada: Nepovratne potpore za uklanjanje azbestnih krovova

07.04.2017. 08:23; Učitavanja: 147; Početna / Novosti / Okolne općine / Vižinada: Nepovratne potpore za uklanjanje azbestnih krovova
vizinada-bunar

Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac donio je Pravilnik za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području općine. Temeljem ovog pravilnika iz općinskog će se proračuna nepovratnim potporama subvencionirati uklanjanje azbestnih krovnih pokrova u visini od 100 kuna po četvornom metru uklonjenog pokrova, najviše do 10 tisuća kuna po objektu. Javni natječaj objavit će Općina na svojoj internetskoj stranici i u dnevnom tisku, a jedan podnositelj može podnijeti najviše jednu prijavu. To mogu učiniti isključivo vlasnici ili suvlasnici objekta.

Terenski pregled objekta

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba zamjenom krovnog pokrova na postojećem objektu koji se nalazi na području općine Vižinada, koji je u njenom vlasništvu ili vlasništvu članova njezine uže obitelji. Predmet ovog programa nisu objekti čija je gradnja u tijeku i oni za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sve do okončanja postupka. Općina Vižinada subvencionirat će samo opravdane troškove za radove obavljene nakon terenskog pregleda kojim će se utvrditi točnost prijavljenog i stvarno zatečeno stanje objekta. Ostala oprema, materijali, radovi i usluge koji se mogu pojaviti tijekom uklanjanja azbestnih krovova smatraju se neopravdanim troškom koji snosi fizička osoba.

Za prihvatljive troškove potrebno je osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest te prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. To se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada i sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao ovlaštenim sakupljačem azbestnog otpada, pojašnjava Ferenac.

Zbrinjavanje opasnog otpada

Potrebno je osigurati i dokumentacijom dokazati da je novoizabrani krovni pokrov u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom općine Vižinada, također treba osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova, kao i dokaze o izvedenim radovima montaže. Pod zamjenom postojećeg krovnog pokrova koji sadrži azbest novim krovnim pokrovom podrazumijevaju se sljedeće komponente: odgovarajući postupak zbrinjavanja azbestnog materijala od strane ovlaštenog sakupljača, dobava i ugradnja novog krovnog pokrova u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom općine Vižinada.

(M. RIMANIĆ, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights