NEWS

Više od milijun kuna za revitalizaciju samostana svetog Mihovila u Vrsaru

GO01543421
20.01.2018. 12:39; Učitavanja: 141; Početna / Kultura / Više od milijun kuna za revitalizaciju samostana svetog Mihovila u Vrsaru

Ukupan iznos za pokrivanje javnih potreba u kulturi koji je namijenjen za projekte, programe i aktivnosti koji su od značaja za Općinu Vrsar vrsarski su vijećnici utvrdili u visini od 1,55 milijuna kuna. Najveći iznos od 1,11 milijun kuna utrošit će se na program zaštite kulturne baštine kroz kapitalne projekte obnove, a odnosi se na revitalizaciju kompleksa samostana sv. Mihovila u Kloštru gdje se nalaze i dvije crkve, sv. Marije i sv. Mihovila, a iznos od 826.500 kuna predviđen je za restauraciju fresaka i restauratorski nadzor nad fugiranjem unutrašnjih zidova, nabavku vrata i ulazne staklene rampe na prvoj i obnovi vanjske fasade na drugoj crkvi.

Detekcija struktura u prirodnom reljefu

Za cijeli kompleks samostana vratit će se dio popločenja u dvorištu i izraditi će se glavni projekt i projekt prometnice. U to je uključena i studija izvodljivosti za potrebe prijave na natječaj za financiranje iz EU i nacionalnih fondova.

Za projekt ArcheoCulTour kojeg pored općine sufinancira Hrvatska zaklada za znanost, TZ Vrsara i Maistra Rovinj, a koji je u natječaju “Partnerstvo u istraživanjima” odobren u maksimalnom iznosu, općina će u ovoj godini izdvojiti prvu ratu od 250.000 kuna. Samom projektu prethodila su arheološka istraživanja krajolika u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule i Centra za interdisciplinarna istraživanja, metodom daljinskog skeniranja terena iz zraka čime je omogućena detekcija mogućih građevinskih struktura u prirodnom reljefu općine i cijelog Limskog zaljeva, čime se dobila baza podataka o arheološkim i povijesnim lokalitetima. Iznos od 35.000 kuna osiguran je za izradu nacrta i nekoliko varijanti modela za skulpturu Giacoma Casanove, od strane Nikole Džaje, izvanrednog profesora Odjela za kiparstvo Likovne akademije iz Splita.

Vrsar kao kulturna destinacija

Na sufinanciranje Zavičajnog muzeja Poreštine, a u svrhu održavanja i prezentacije Parka skulptura Dušana Džamonje otpada 94.500 kuna. Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker odvojit će se 182 tisuće kuna. Za sufinanciranje rada ustanova, udruga i stručnjaka u kulturi ukupno je planirano 147.500 kuna, od čega za Gradsku knjižnicu Poreč 10.000, za Državni arhiv u Pazinu (Međunarodni dan arhiva) 5.000, za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva za područje kulture 52.500 kuna (putem natječaja koji je u tijeku i traje do 29. siječnja). Iznos od 70.000 predviđen je za održavanje sakralnih objekata župe Vrsar, a za program Parka kulture u selu Marasi predviđeno je 10.000 kuna. Iznos od 23.000 kuna predviđen je za sufinanciranje angažmana osoba na prezentaciji sakralne zbirke izložene u crkvi sv. Foške.

Prema riječima načelnika Općine Vrsar Ivana Geromette i pročelnika Slobodana Vugrinca ovi programi u kulturi za 2018. godinu zasnovani su na realnim osnovama, a cilj im je pozicioniranje Vrsara kao kulturne destinacije na turističkoj karti Istre i Hrvatske.

(Slaven BRAJKOVIĆ, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email
max 2