NEWS

Vijećnička pitanja vijećnika SDP-a Gorana Gašparca sa 9. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo

Gašparac Goran
26.04.2018. 10:19; Učitavanja: 248; Početna / Politika / Vijećnička pitanja vijećnika SDP-a Gorana Gašparca sa 9. sjednice GV Grada Poreča-Parenzo

Goran Gašparac, vijećnik SDP-a Poreč, na 9. sjednici GV-a Grada Poreča-Parenzo održane 25.04.2018. postavio je dva pitanja.

  1. Energetski neučinkovita nova rasvjeta u SD Žatika
  2. Nepoštivanje rokova Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive

Odogovori su zatraženi u pisanom obliku.


Pitanje 1

Energetski neučinkovita nova rasvjeta u SD Žatika – primjer neracionalnog i neodgovornog trošenja proračunskih sredstava Grada Poreča

            Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

Od jednog našeg građanina dobio sam pismo sljedećeg sadržaja, te Vam ga prenosim u cijelosti.

“Poštovani,

molim vas da ispitate, koliko ste u mogućnosti, neracionalno i neodgovorno trošenje proračunskih sredstava u Gradu Poreču.

Naime, u svrhu organizacije europskog prvenstva u rukometu održanog u siječnju ove godine, Grad Poreč je potrošio više od 2 milijuna kuna proračunskih sredstava u zamjenu rasvjete u sportskoj dvorani Žatika.

Osim što je sporno da se na novoj dvorani već mora mijenjati rasvjeta, još je više sporno da su se montirali reflektori koji pojedinačno troše više od 2000 W, umjesto da se ugradi nova štedljiva rasvjeta, kao led ili slično, koje danas ima u izobilju na tržištu. Potrošio se višemilijunski iznos na rasvjetu koja je zastarjela, a u nerednom razdoblju trošit će se i ogromne količine struje koja napaja gore spomenute reflektore. U nastavku je link na natječajnu dokumentaciju javne nabave https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1325564   Rekonstrukcija glavne (sportske) rasvjete u sportskoj dvorani Žatika od 02.11.2017. godine.

Sam Grad Poreč voli se hvaliti projektima energetske u učinkovitosti, međutim iz ovog primjera je vidljivo da je ona samo deklarativna i da čelnici Grada ne govore istinu, i što je još gore, neracionalno i neodgovorno troše proračunska sredstva, bacajući novac u vjetar.

Nadam se da će vas ova tema zainteresirati i da ćete je imati prilike istražiti.

Sa poštovanjem,
zabrinuti građanin!

Moje pitanje glasi

  1. da li je istina da je nova rasvjeta energetski neučinkovita i da će se zbog visokih troškova koristiti u samo iznimnim prilikama, a da će porečki sportaši (radi štednje) trenirati u polumraku,
  2. da li je bilo uopće nužno dodatno investirati toliko novaca u rasvjetu nove dvorane Žatika, a poznato je da su se pod prijašnjom rasvjetom već održavala razna sportska događanja europskog i svjetskog nivoa. Istovremeno, za tekuće potrebe porečkog sporta Grad gotovo da nema novaca.
  3. da li su velika porečka turistička poduzeća Plava laguna i Valamar, koji su imali direktne koristi od rukometnog prvenstva, sudjelovali u sufinanciranju ovoga troška u SD Žatika, ili su to sve opet platili samo građani Poreča.

Pitanje 2

Nepoštivanje rokova Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive (Sl. glas. br. 05/2017)

            Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

Na posljednjoj sjednici prošlog saziva GV-a u ožujku 2017 godine usvojena je Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive. U članku 5. Odluke točno se definira područje obuhvata Plana, a u članku 11. Odluke definirani su rokovi za izradu Plana po pojedinim fazama.

Prema zadanim rokovima iz točke 11. Odluke, Urbanistički plan uređenja dijela Gradske rive trebao je biti usvojen najkasnije do kraja 2017 godine, a svjedoci smo da je od donošenja Odluke prošlo više od godinu dana, a da još nije sprovedena ni javna rasprava na prijedlog Plana.

Budući da je Gradska riva područje od izuzetnog interesa za sve Porečanke i Porečane, jer se život gradova na moru odvija upravo na gradskim rivama

moje pitanje glasi:

  1. Zašto se ne poštuju zadani rokovi gore navedene Odluke
  2. Zašto još nije provedena javna rasprava na prijedlog Plana uređenja dijela Gradske rive
  3. Zašto se Prijedlog plana uređenja Gradske rive, koji je prema zadanom roku trebao biti izrađen najkasnije do polovice srpnja 2017 godine, skriva od javnosti.
Print Friendly, PDF & Email
MAX GAMING S