NEWS

Sveti Lovreč: Natječaj za prodaju nekretnina

10.02.2010. 00:00; Učitavanja: 46; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sveti Lovreč: Natječaj za prodaju nekretnina

Povjerenstvo za provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Lovreč raspisalo je Natječaj o prodaji i zamjeni nekretnina.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč
Klasa: 940-02/10-02-2
Ur.br. 2167/04-02-10-1

Sv. Lovreč, 08. 02.2010.

Na temelju Odluke o programu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč i Odluke Općinskog vijeća, o odobrenju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč, Povjerenstvo za provođenje natječaja za kupnju, prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč raspisuje

N A T J E Č A J
o izlaganju prodaji i zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

I. Izlaže se prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

2. građevinsku česticu k.č. 513/9 – KO Lovreč u Sv. Lovreču, ulica Pini, površine 1157 m2 za početnu cijenu od 520,00 kn/m2 što ukupno čini 601.640,00 Kuna.

3. građevinsku česticu k.č. 513/10 – KO Lovreč u Sv. Lovreču, ulica Pini, površine 1386 m2 za početnu cijenu od 520,00 kn/m2 što ukupno čini 720.720,00 Kuna.

4. građevinsku česticu k.č. 513/2 – KO Lovreč, ulica Pini površine 1527 m2 za početnu cijenu od 520,00 kn/m2 što ukupno čini 794.040,00 Kuna.

5. građevinsku česticu k.č. 3710/4 – KO Lovreč, ulica Pini površine 2027 m2 za početnu cijenu od 520,00 kn/m2 što ukupno čini 1.054,040,00 Kuna.

6. građevinsku česticu k.č. 3710/5 – KO Lovreč , ulica Pini površine 1867 m2 za početnu cijenu od 520,00 kn/m2 što ukupno čini 970.840,00 Kuna..

7. građevinsku česticu k.č. 1580/1 KO Lovreč površine 870 m2 u naselju Heraki za početnu cijenu od 390,00 kn/m2 što ukupno čini 339.300,00 Kuna.

8. građevinsku česticu k.č. 1320/28 KO Lovreč površine 1350 m2 u naselju Heraki za početnu cijenu od 390,00 kn/m2 što ukupno čini 526.500,00 Kuna.

9. građevinsku česticu k.č. 6440 KO Lovreč površine 2027 m2 u naselju Kršuli za početnu cijenu od 390,00 kn/m2 što ukupno čini 790.530,00 Kuna.

10. k.č. 3719/2 KO Lovreč površine 36 m2 za početnu cijenu od 520 kn/m2

II. Izlaže se zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč i to:

1. zemljište u suvlasništvu Općine Sv. Lovreč i na području naselja Lakovići oznake k.č. br. 1126/3, k.o. Lovreč, ukupne površine 162 m2 za

– zemljišta u vlasništvu fizičke osobe na području naselja Lakovići, oznake k.č. br. 1124/2, k.o. Lovreč, ukupne površine 99 m2 i k.č. br. 1125/3, k.o. Lovreč, ukupne površine 49 m2 .

Zamjena nekretnina vrši se radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnikom nekretnina u naselju Lakovići, a radi provođenja stvarnog stanja na terenu za naselje Lakovići na prometnici k.č. br. 1224/2 u k.o. Lovreč, koji iz tog razloga ima prvenstveno pravo zamjene svojeg zemljišta sa zemljištem u vlasništvu Općine Sv. Lovreč.

III. Pravo učešća u natječaju imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

IV. Prilikom podnošenja pismene ponude uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene u korist žiro računa Proračuna Općine Sv. Lovreč broj 2380006-1843100008 s naznakom- jamčevina za natječaj, uz obvezno upisivanje poziva na br. 22 7757-JMBG/MB.

V. Prijava za natječaj mora obavezno sadržavati:

– ime i prezime, OIB, JMBG odnosno naziv i MB te točnu adresu natjecatelja,
– broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja
– za strane fizičke osobe ovjereni preslik putovnice
– dokaz o uplati jamčevine od 10% početne cijene nekretnine,
– zahtjev za kupnju s naznakom parcele i cijenu koja se nudi,
– broj tekućeg računa ili štedne knjižice i točnu naznaku banke radi eventualnog povrata jamčevine.
– za pravne osobe izvod iz registra

Ponuda mora zadovoljiti sve uvjete natječaja i biti pravovremena, jer će se u protivnom ista odbaciti.

VI. Pismena ponuda dostavlja se na adresu Općine Sv. Lovreč Povjerenstvu za
provođenje natječaja, Gradski trg 4, s naznakom, «PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ".
VII. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja to jest do 22. veljače 2010. godine

VII. Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja. Otvaranje pismenih ponuda održati će se u roku od 8 (osam) dana od dana zatvaranja natječaja. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje. O rezultatu natječaja pristupnici će biti naknadno izvješteni.

VIII. Pobliže informacije o uvjetima natječaja i o nekretninama koje se izlažu natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč svakog radnog dana na broj telefona 052/448-195.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Silvano Matošović

Print Friendly, PDF & Email