NEWS

Sportska zajednica Grada Poreča raspisala Natječaj za radno mjesto domara

szgp-logo-c
21.02.2018. 08:48; Učitavanja: 235; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča raspisala Natječaj za radno mjesto domara

Na temelju odluke Izvršnog odbora od 19. veljače 2018. godine Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje  

N A T J E Č A J  
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Domar – radnik na održavanju
 
Uvjeti : KV / SSS – tehničkog usmjerenja
              Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.
             
Broj izvršitelja: 1
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.
Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
– preslika vozačke dozvole,
– uvjerenje o nekažnjavanju,
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Posebni uvjeti :
– probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
– radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima,
– predviđena plaća 4.000,00 kuna (netto),
– raspored radnog vremena: prijepodne, poslijepodne, vikendom i praznikom.
        
Rok prijave: 05.03.2018. godine do 12:00 sati.
Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.
U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci.
Opis poslova:
Domar – radnik na održavanju neposredno obavlja poslove na održavanju objekta na koji je raspoređen, kao i održavanje čistoće i urednosti okoliša, vodi računa o korištenju  sportskog objekta u skladu s utvrđenim kućnim redom, vodi evidenciju o korištenju objekta u najmu, kao i opreme, evidentira oštećenja i kvarove, obavlja sitne građevinske radove, kontrolira tehničku i funkcionalnu ispravnost svih objekta, obavlja sitne popravke, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.
 
 
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
Sportska zajednica Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj-ne otvaraj“.
U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.
Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.
O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.
                                                                                                           
 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                               Alfredo Mendiković      

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S