NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u srijedu, 31. siječnja

gradsko-vijece-221217
foto: T.Kocijančić, Glas Istre
27.01.2018. 10:21; Učitavanja: 664; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u srijedu, 31. siječnja

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za srijedu, 31. siječnja 2018. godine u 18.00 sati, u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:         

1.    Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća

2.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

3.    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

4.    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

5.    Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

6.    Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje naziva ulica, trgova i naselja Grada Poreča-Parenzo

7.    Rješenje o izboru Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo

8.    Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Poreča-Parenzo

9.    Odluka izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti

10.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

11.   Odluka o podjeli Osnovne škole Poreč

12.   Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Poreč

13.   Odluka o utvrđivanju prijedloga za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Stan d.o.o.

14.   Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča-Parenzo

15.   Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Poreča – Parenzo

16.   Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Poreča – Parenzo

17.  Rasprava o Natječaju za prodaju starog nogometnog igrališta na k.č.br. 626/1 k.o. Poreč

IN ITALIANO…

Print Friendly, PDF & Email
max 2