NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 25. travnja

gradska-uprava-2
23.04.2019. 07:00; Učitavanja: 155; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 25. travnja

Dvadeset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 25.travnja 2019. s početkom u 19.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5.

1. Verifikacija zapisnika od 16. do 21. sjednice

    1.1. Zapisnik sa 16. sjednice GV

    1.2. Zapisnik sa 17. sjednice GV

    1.3. Zapisnik sa 18. sjednice GV

    1.4. Zapisnik sa 19. sjednice GV

    1.5. Zapisnik sa 20. sjednice GV

    1.6. Zapisnik sa 21. sjednice GV 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    2.1. Odgovor vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – rad Doma za starije i nemoćne Poreč

    2.2. Odgovor vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – cijene odvoza otpada

    2.3. Odgovor vijećničko pitanje – Goran Gašparac – sustav javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka

    2.4. Odgovor na inicijativu – Mario Ritoša – postavljanje zaštitne ograde u uvali Peškera

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

   3.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu

4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Poreč-Parenzo

    4.1. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Poreč-Parenzo

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2018. godini i donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

6. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:

– Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2019./2020. godinu i

– Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2019./2020. godinu u Umjetničkoj školi Poreč

7. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2019. godini

8. Odluka o dodjeli POVELJE 30. APRIL u 2019. godini

    8.1. prijedlog kandidata za dodjelu priznanja Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt„OPREMANJE POSTOJEĆEG DJEĆJEG IGRALIŠTA U NASELJU BUIĆI“

10. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

12. Odluka o otpisu potraživanja Grada Poreča-Parenzo

     12.1. Zapisnik Komisije za otpis potraživanja

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja po javnom natječaju za prodaju dijela k.č.br. 64/4, i drugih k.o. Varvari

     13.1. prodaja nekretnina u k.o. Varvari – zapisnik Komisije, grafički prikazi, prijedlog Ugovora

14. Izbor članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo

 

     14.1. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Print Friendly, PDF & Email
MAX 170819-240819 – S
DELFIN 2019 S2