Reakcija g. Deana Pauletića na tekst Konferencija za novinare vijećnika Maurizia Zennara o projektu “Stari Jadran”

dean-pauletic
foto: T.Kocijančić, Glas Istre
22.12.2017. 13:18; Učitavanja: 985; Početna / Politika / Reakcija g. Deana Pauletića na tekst Konferencija za novinare vijećnika Maurizia Zennara o projektu “Stari Jadran”

Sukladno Zakonu o medijima objavljujemo u cjelosti dostavljeni tekst g. Deana Pauletića kao reakciju na članak “Konferencija za novinare vijećnika Maurizia Zennara o projektu “Stari Jadran” objavljenog 16.12.2017.:

Sukladno relevantnim odredbama Zakona o medijima, ovim putem podnosim zahtjev za objavu ispravka informacije sadržane u tekstu objavljenom na Vašem portalu, i to: teksta “Konferencija za novinare vijećnika Maurizia Zennara o projektu “Stari Jadran”, objavljenog 16.12.2017. godine, autora Tanje Kocijančić, Glas Istre.

Riječ je o tekstu u svezi donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju porečkog “Starog Jadrana”, i izvještaju s konferencije za medije nezavisnog vijećnika Maurizia Zennara, međutim pritom je izneseno niz pogrešnih tvrdnji i navoda kojima su, među ostalim, povrijeđena moja prava, te ovim putem urgiram za objavu ovog ispravka u kojem ću (nastavno) iznijeti i obrazložiti činjenice i okolnosti kojima se pobijaju navodi u odnosnim tekstovima.

Na inicijativu gradonačelnika, a odlukom Gradskog vijeća, raspisan je natječaj za prodaju starog nogometnog igrališta, koje se nalazi na k.č.br. 626/1, k.o. Poreč. Službe gradske uprave (a ne komisija) angažirale su u tom smilu ovlaštenog procjenitelja za procjenu predmetne nekretnine. Vrijednost nekretnine je, prema procjeni, iznosila 19.960.000,00kn (a koji iznos je ujedno predstavljao i početnu cijenu na kasnije raspisanom natječaju).

Temeljem odluke komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti, dana 15. rujna 2017.g. raspisan je natječaj za prodaju starog nogometnog igrališta u Poreču na k.č. br. 626/1, k.o. Poreč, po početnoj cijeni od 19.960.000,00 kn.

Pritome je zaista bitno napomenuti da tekst natječaja pišu službe unutar gradske uprave (a ne komisija odnosno njezini članovi).

Dakle, natječaj je objavljen. Petnaestak dana nakon objave javlja mi se pročelnik Đulijano Petrović i obavještava me da je došlo do male greške u tekstu natječaja, te predlaže da se komisija sastane u interesu rješavanja tog navedenog problema u tekstu natječaja, nakon čega sam i sazvao komisiju.

Na komisiji su nam gradske službe, na čelu sa pročelnikom Petrovićem, objasnile da to nije nikakav problem te da će se za vrijeme proteklo od datuma objave (15.09.2017.) pa do danas, produžiti natječaj  u istom vremenskom periodu.

Prema natječaju, rok za dostavu ponuda bio je do 09. studenog 2017. godine do 12h, a javno otvaranje ponuda održalo se 10.11.2017. u 9h. Na javnom otvaranju ponuda, uz komisiju i gradsku službu, bili su prisutni i ponuditelji. Do isteka roka za podnošenje ponuda, dakle do 09. studenog godine, pristigle su dvije ponude. Otvaranju ponuda pristupilo se 10.11.2017. u 9h, i to kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja istih u gradsku pisarnicu.

Otvaranje ponuda i čitanje potpunih i pravovaljanosti ponuda, u ime komisije i po nalogu predsjednika, učinila je služba unutar gradske uprave (na čelu sa pročelnikom Đulijanom Petrovićem). Ponude je otvarao pročelnik Petrović, čitao  i kontrolirao ispravnost, pravovaljanost i potpunost istih (ispred svih prisutnih). Pristigle su dvije ponude, i to ponude:

–         J.M. d.o.o.MEDULIN u iznosu od=24.190.000,00 kn

–         VIKING MRAK d.o.o. RIJEKA u iznosu =26.250.002,00 kn.

Obje ponude su potpune. Temeljem gore navedenog sačinjen je zapisnik te je predloženo da se sklopi ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem, a to je VIKING MRAK d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od =26.250.002,00 kn.

Zaključak komisije bio je jasan, najpovoljnija je ponuda potpuna i najviša. Razlika je =2.060.002,00 kn, odnosno kad se detaljnije pročita ponuđene uvjete, skoro =4.500.000,00 kn u korist Grada.

Rad komisije po gore navedenom natječaju je gotov, te se upućuje zaključak na daljnju obradu.

Sad slijedi ono interesantno:

Pet dana nakon komisije opet me zove pročelnik Petrović te obavještava da garancija od VIKING MRAK d.o.o. nije u skladu sa tekstom natječaja. Nakon toga se nalazim sa gradonačelnikom i pročelnikom Petrovićem, te mi oni kažu da garancija najvišeg ponuditelja (Viking Mrak d.o.o.) nije u  skladu  sa  tekstom  natječaja  te  predlažu  dvije  mogućnosti,  poništenje  natječaja  ili  sklapanje ugovora sa drugim ponuditeljem J.M. d.o.o.iz Medulina, čija je ponuda niže vrijednosti.

Temeljem moje procjene, zbog nevjerojatnih propusta u radu gradske službe koja je dužna stručno i odgovorno biti u službi predmetne komisije, a i velike razlike u cijeni za cca =4.500.000,00kn zatražio  sam  dodatno  mišljenje  vanjskog  odvjetničkog  ureda.  Mišljenje  odvjetničkog  ureda,  a ujedno i moje osobno, je da je garancija VIKING MRAK d.o.o. u skladu sa tekstom natječaja i apsolutno potpuna (dakle, kao što i u zapisniku piše).

Temeljem gore navedenog, a u skladu sa zakonom, ne pada mi na pamet da kao predsjednik komisije koji štiti interes Grada i građana grada Poreča, oštetim proračun za iznos od =2.060.002,00 kn (odnosno cca 4.500.000,00kn).

Ujedno ovim putem dajem i kratki osvrt na tekst i anonimno pismo kolege Zennara: Inače ne komentiram anonimna pisma ali je u međuvremenu i meni stiglo jedno u kojem piše da je pismo napisao „tri slova.tri slova.“ (???). A da je gospodinu Zennaru obećano više toga, između ostalog vrlo visoka pozicija u novoj osnovnoj školi Finida (kao nagrada napada na rad komisije odnosno mene).

Ne bih dalje prenosio što piše u anonimnom pismu, ali bih iskoristio da zaista svima, pa i gore navedenim, zaželim sričan Božić i novo lito.

Dean Pauletić

Print Friendly, PDF & Email