NEWS

Raspisan natječaj za direktora Turističke zajednice Grada Poreča

06.12.2007. 00:00; Učitavanja: 63; Početna / Obavijesti / Natječaji / Raspisan natječaj za direktora Turističke zajednice Grada Poreča

Direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Poreča mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studiji društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik plus još jedan pasivno,

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje,

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica Grada Poreča Zagrebačka 9

52440 Poreč sa naznakom "Za natječaj"

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Print Friendly, PDF & Email
Adriatic apartmani S