Predstavnici TUŠ Antona Štifanića sudjelovali na “Parlamentu mladih” održanom na Cipru

18278775_1284512894965461_6384695789710829489_o
15.05.2017. 09:23; Učitavanja: 111; Početna / Gospodarstvo / Predstavnici TUŠ Antona Štifanića sudjelovali na “Parlamentu mladih” održanom na Cipru

Nositelji organizacije 5. Parlamenta mladih koji se od 02. 5. do 6. 5. 2017. ove godine održavao u Famagusti – Sjevernom Cipru na Sveučilištu Istočnog Mediterana (North Cyprus – Estern Mediterranean University – Faculty of Tourism) bili su studenti i profesori. Sudjelovali su studenti predstavnici zemalja: Poljske, Latvije, Nizozemske, Turske, Velike Britanije, Slovenije i Hrvatske iz Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč. Otvorenje 5. Parlamenta mladih održano je u dvorani Senata pozdravnim govorom rektora prof. dr. Necdeta Osama.

Tema 5. Parlamenta mladih tijekom tri dana bila je “Spori turizam i masovni turizam: mogu li se sastati?” Studenti su svaki dan razgovarali i raspravljali o drugom aspektu ove teme te donijeli završni dokument. Studenti su imenovali i demokratski izabrali predsjednika, potpredsjednika, tajnika i zamjenika tajnika. PM je prihvatio opis zadataka i ciljeve, odgovornosti, pravila i propise koji uređuju sve parlamentarne postupke (sve su zabilježili videozapisom i slikama). Studenti su radili u parovima i malim skupinama. Budući konkurenti učili su suradnički u poticajnom i prijateljskom ozračju. Studenti su sa svojim istraživanjima započeli prije dolaska na sjeverni Cipar, on-line i čitanjem relevantnih materijala koje su prikupili, a što im je omogućilo kvalitetnu raspravu.

Sudionici su imali uloge kao članovi simuliranog Europskog parlamenta (MEP) i sudjelovali u raspravama tijekom tri dana u dvorani rektora EMU, koji su za tu priliku osigurali domaćini. Oni su proveli potrebno istraživanje na zadanu temu, i u raspravama pokušali naći rješenja.

Osim toga, svi polaznici su u potpunosti iskoristili vrijeme na Cipru i sudjelovali u društvenim i kulturnim događanjima u organizaciji EMU (St. Barnabas Monastery,  Salamis Ruins Tour, Olive Oil Factory, Golden Beach…), a u večernjim satima zabavu i druženje, odnosno priliku za stvaranje trajnih prijateljstava. Studenti i profesori Fakulteta za turizam pokazali su se kao vješti organizatori i srdačni domaćini.

Cilj projekta je:

– da mladi ljudi uče o međunarodnim odnosima, da razviju vještine učinkovitog međunarodnog komuniciranja i potiču veću globalnu svijest o suvremenim pitanjima o putovanju i turizmu.

– da mladi ljudi zajednički nađu način za razvoj svojih kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada, da uspostave međusobne veze i prijateljstva te da u svoje škole i mjesta ponesu što ljepše dojmove zemlje domaćina.

Manifestacija čiji su ciljevi edukacija za sudjelovanje u dogovorima, pregovorima i raspravama, promoviranje ljudskih prava i načela ravnopravnosti, uključivanje mladih ljudi u procese donošenja odluka, te razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina pobudila je veliki interes kod učenika i studenata. 

Vilma Čehić Janjuš, prof.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights