NEWS

Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

grb-grada-porec
01.04.2019. 12:06; Učitavanja: 156; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu

Upravni odjel za financije Grada Poreča-Parenzo, na temelju Zakona o lokalnim porezima (NN RH broj 115/16 i 101/17)  i Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča –Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br.18/2017 i 5/2018) objavljuje

Pozivaju se pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja godišnjeg razreza: POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

Prema člancima 25., 26., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima i 9.-13. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo.

Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o  lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000,00 do 25.000,00 kn pravnoj ili fizičkoj osobi, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrasci za prijavu mogu se podići na pisarnici Grada Poreča-Parenzo ili na internet portalu Grada Poreča-Parenzo: http://www.porec.hr/

Popunjena prijava s prilozima dostavlja se na adresu Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail:

za porez na kuće za odmor: [email protected]

ili na fax: 052/634-345

 

Print Friendly, PDF & Email
MAX S 2 do 190719
Galerija S