Poziv na uvid u idejni projekt za vlasnike dijela nekretnina u starom gradu

26.09.2011. 00:00; Učitavanja: 61; Početna / Obavijesti / Natječaji / Poziv na uvid u idejni projekt za vlasnike dijela nekretnina u starom gradu

Grad Poreč – Parenzo, UO za prostorno uređenje i gradnju na temelju odredbe članka 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), rješavajući povodom zahtjeva Grada Poreča – Parenzo, UO za komunalni sustav, Obala m. Tita 5, za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru "OBNOVA I REVITALIZACIJA KOMPLEKSA SJEVEROISTOČNE RENESANSNE KULE I FORTIFIKACIJSKOG SUSTAVA POVIJESNE JEZGRE GRADA POREČA – ETAPA VI." upućuje

POZIV

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. 74, 77, 79, 370, sve k.o. Poreč za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na istim kao i vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nekretninama, te jedinica lokalne samouprave na čijem se području vrši zahvat u prostoru, da izvrše uvid u idejni projekt radi izjašnjenja.

Uvid u idejni projekt može se izvršiti u roku 3 dana od dana objave, u vremenu od 9,00 do 10,00 sati, u prostorijama UO za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo, Obala m. Tita 4.
Osoba koja se odazove pozivu odnosno punomoćnik stranke mora dokazati da ima svojstvo stranke što se utvrđuje temeljem izvatka iz zemljišne knjige i/ili odgovarajućeg ugovora odnosno odluke nadležne državne vlasti. Osobi koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke uskratit će se mogućnost uvida u idejni projekt. Lokacijska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izdati i ako se stranka ili njezin opunomoćenik ne odazovu pozivu.

Grad Poreč – Parenzo 
UO za prostorno uređenje i gradnju

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S