NEWS

Poreč ostvario dvomilijunto noćenje

20180807_091305
07.08.2018. 11:04; Učitavanja: 464; Početna / Gospodarstvo / Poreč ostvario dvomilijunto noćenje

Na isti dan kao i u rekordnoj 2017. godini, odnosno 05.08.2018. godine Poreč je premašio dvomilijunto noćenje, što je čak osam dana ranije nego 2016. godine, obznanili su direktor ureda Turističke zajednice Grada Poreča, gosp. Nenad Velenik i gradonačelnik Loris Peršurić na današnjoj konferenciji za medije.

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice Grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 05.08.2018. godine ostvareno je 2.021.348 noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata, te 352.078 dolazaka odnosno 1% manje u usporedbi sa 2017. godinom.

Od toga DOMAĆI GOSTI  su ostvarili 25.695 dolazaka, što predstavlja rast broja dolazaka od 17% i 90.081 noćenja, odnosno rast od 18% u odnosu na 2017. godinu. Broj dolazaka STRANIH GOSTIJU bilježi pad od 2%, odnosno 326.383 dolazaka, dok je broj ostvarenih noćenja na nivou rezultata iz 2017. godine, odnosno 1.931.267.

Strani gosti su u spomenutom razdoblju ostvarili udio od 96% u ukupno ostvarenim noćenjima. Prosječno trajanje boravka gostiju u danima iznosi 4 za domaće, a za strane 6 dana.

Vrsta turista

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Dolasci Indeks

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Noćenja Indeks

Udio noćenja 2018

Domaći

25.695

21.951

117,06

90.081

76.434

117,85

4,46

Strani

326.383

333.661

97,82

1.931.267

1.941.726

99,46

95,54

Ukupno:

352.078

355.612

99,01

2.021.348

2.018.160

100,16

100%

 

U strukturi noćenja najviše su ostvarili gosti iz Njemačke s 523.974 noćenja (-3%) i 68.507 dolazaka (-5%), zatim slijede Austrijanci s ostvarenih 354.116 noćenja (-0,15%) i 73.819 dolazaka (+0,11%). Slovenski gosti su u navedenom razdoblju realizirali 218.151 noćenja (+7%) i 38.648 dolazaka (+2%). Na četvrtom mjestu nalazi se talijansko tržište koje je ostvarilo 125.319 noćenja (-8%) i 33.455 dolazaka (-10%). Gosti iz Ujedinjene Kraljevine nalaze se na petom mjestu, sa ostvarenih 97.725 noćenja (-4%) i 14.351 dolazaka (-5%). Gosti sa domaćeg tržišta po ostvarenim noćenjima zauzimaju šesto mjesto, sa 90.081 noćenja (+18%) i 25.695 dolazaka (+17%).  

Država

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Dolasci Indeks

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Noćenja Indeks

%

Njemačka

68.507

71.921

95,25

523.974

542.900

96,51

25,92%

Austrija

73.819

73.737

100,11

354.116

354.653

99,85

17,52%

Slovenija

38.648

37.773

102,32

218.151

204.678

106,58

10,79%

Italija

33.455

37.037

90,33

125.319

136.544

91,78

6,20%

UK

14.351

15.113

94,96

97.725

101.974

95,83

4,83%

Hrvatska

25.695

21.951

117,06

90.081

76.434

117,85

4,46%

Nizozemska

11.718

11.454

102,30

88.433

87.989

100,50

4,37%

Rusija

8.411

9.265

90,78

84.086

84.967

98,96

4,16%

Češka

10.112

9.920

101,94

63.522

60.480

105,03

3,14%

Mađarska

9.363

8.494

110,23

46.454

41.829

111,06

2,30%

 

Prema vrsti smještaja najveći udio u ukupnim noćenjima ostvaruje hotelski smještaj (56,31%), zatim slijede objekti u domaćinstvu (23,24%) te kampovima (9,38%).

Vrsta objekta

Udio dolazaka 2018

Udio dolazaka 2017

Udio noćenja 2018

Udio noćenja 2017

Hoteli

66,47%

66,96%

56,31%

57,81%

Objekti u domaćinstvu

21,32%

20,28%

23,24%

22,03%

Kampovi

5,48%

5,49%

9,38%

9,60%

Nekomercijalni smještaj

1,85%

1,66%

6,26%

5,20%

Ostali u.o. za smještaj

4,87%

5,56%

4,78%

5,30%

Objekti na OPG-u

0,02%

0,05%

0,02%

0,06%

Ukupno:

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

 

U analiziranom razdoblju u hotelskom smještaju je ostvareno 2% manje noćenja, dok objekti u domaćinstvu bilježe povećanje od 6%. U kampovima zabilježen je pad od 2%, dok nekomercijalni smještaj bilježi povećanje od 20% u noćenjima.

Vrsta objekta

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Indeks

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Indeks

Hoteli

234.011

238.128

98,27

1.138.256

1.166.647

97,57

Objekti u domaćinstvu

75.051

72.120

104,06

469.811

444.537

105,69

Kampovi

19.294

19.533

98,78

189.689

193.651

97,95

Nekomercijalni smještaj

6.531

5.891

110,86

126.533

105.044

120,46

Ostali u.o. za smještaj

17.131

19.764

86,68

96.656

107.058

90,28

Objekti na OPG-u

60

176

34,09

403

1.223

32,95

Ukupno:

352.078

355.612

99,01

2.021.348

2.018.160

100,16

 

Gledajući po mjesecima najviše noćenja ostvareno je u lipnju i srpnju. Porast noćenja u odnosu na prethodnu godinu bilježe siječanj, veljača, ožujak i svibanj.

Turistički promet, u siječnju bilježi porast od 44%, dok u veljači porast od 22%. Zbog različitog termina Uskršnjih blagdana, koji su u 2017. bili u travnju, a ove godine u ožujku, u ožujku je ostvareno značajno povećanje od 91% u noćenjima, dok travanj bilježi pad od 20% u noćenjima. Svibanj bilježi povećanje od 25% u noćenjima, dok je u lipnju ostvaren pad od 8% u noćenjima. Srpanj bilježi gotovo identičan broj noćenja kao u prethodnoj godini.

 

Mjesec

Dolasci 2018

Dolasci 2017

Dolasci Indeks

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Noćenja Indeks

Siječanj

5.150

3.774

136,46

21.003

14.622

143,64

Veljača

5.635

5.093

110,64

15.145

12.409

122,05

Ožujak

18.112

10.645

170,15

56.456

29.578

190,87

Travanj

40.177

49.348

81,42

138.129

173.673

79,53

Svibanj

63.627

50.611

125,72

287.080

229.384

125,15

Lipanj

82.087

93.306

87,98

497.068

541.983

91,71

Srpanj

117.773

123.684

95,22

863.127

868.114

99,43

Ukupno:

332.561

336.461

98,84

1.878.008

1.869.763

100,44

 

U nadolazećem periodu Poreč očekuje još značajnije brojke, a već sada možemo govoriti o odličnoj turističkoj sezoni 2018.

TZG Poreč

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S