NEWS

POČETAK RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

IMG-db271c0e2adc99c12ad152ea1fd64969-V
08.11.2018. 10:20; Učitavanja: 245; Početna / Lifestyle / Ekologija / POČETAK RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

U sklopu organizacije i uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području na kojemu društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ovim putem obavještavamo sve korisnike usluge da od ponedjeljka 12. studenog započinje sa radom mobilno reciklažno dvorište.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Mobilno reciklažno dvorište postavljati će se u  naseljima na lokacijama dogovorenim sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i to u vremenu od 8 – 12 sati ili od  14 – 18 sati.

Plan postavljanja i raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta u narednom razdoblju do kraja 2018. godine možete preuzeti ovdje.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacija  mogu se dobiti na telefon broj: 091 430 1435 ili 091 449 2667.

 

Usluga Poreč d.o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S