NEWS

Pitanja nezavisnog gradskog vijećnika Maurizia Zennara na 8. sjednici Gradskog vijeća

zennaro-17
31.01.2018. 22:55; Učitavanja: 588; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Pitanja nezavisnog gradskog vijećnika Maurizia Zennara na 8. sjednici Gradskog vijeća

Nezavisni gradski vijećnik Maurizio Zennaro na osmoj je sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo postavio pitanja koja prenosimo u cjelosti

Pitanje za dogradonačelnicu gđa. Nadia Štifanić Dobrilović

Početkom siječnja u Parizu održana je osnivačkoj konferenciji “Organic Cities Network Europe”, mreže europskih gradova koji promoviraju ekološku proizvodnju hrane. Poreč, jedini hrvatski grad koji je osnivač te mreže, na konferenciji predstavlja zamjenica gradonačelnika Nadia Štifanić Dobrilović.
Cilj mreže je ojačati i proširiti ekološku proizvodnju diljem Europe, te razviti održive prehrambene planove za europske gradove. Mreža se osniva u suradnji s Europskom komisijom, najvećom europskom ekološkom organizacijom IFOAM, ART inicijativom Ujedinjenih naroda, te najvećim ekološkim sajmom na svijetu BIOFACH u Nürnbergu.
Sudionici Konferencije, među kojima su predstavnici Pariza, Milana, Beča, Nuremberga i Poreča, potpisali su Sporazum o suradnji na promociji ekološke poljoprivrede i korištenja organskih proizvoda u prehrani te u pružanju potpore tvrtkama koje se bave proizvodnjom zdrave hrane.                                                                            

Zanima me kakav je akcijski plan?                                                                                                                                                              
Koje mjere Grad Poreč namjerava poduzeti u pružanju potpore tvrtkama koje se bave ili koje će se baviti proizvodnjom zdrave hrane? 

Namjerava li Grad sagledat mogućnost iznajmljivanja ili prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada sadašnjim i budućim proizvođačima zdrave hrane?                                                                                             
Namjerava li Grad pružiti logističku i ostalu potporu poljoprivrednicima u pripremi postupku uzimanja u najam poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH?                                                                                                                                
Koliko je u projekt involviran naš Poljoprivredni institut?                                                                                                            
Predviđa li suradnja potpisnika sporazuma  i plasman zdrave hrane na tržištima Pariza, Milana, Beča i Nuremberga, odnosnu tržištu  od 5,5 miliona stanovnika?   

Inicijativa za sazivanje sjednice Odbora za poljoprivredu ili za osnivanje Odbora za poljoprivredu

Zamolba građana: ,,Kao poljoprivrednik nailazim na problem pozamašnih šteta od ptice-šojke.

Smanjivanje broja štetnika u nadležnosti je Lovačkog društva koje  čini sve da ne snosi nikakvu odgovornost, nema policu osiguranja jer kažu da im je polica skupa, a u lovno – gospodarskoj osnovi prikazuju 5-6% od stvarnog broja tih štetočina. Iskazivanjem manjeg broja i skrivanja iza Ministarstva poljoprivrede govore poljoprivrednicima da oni ništa ne mogu napraviti i da ako netko ima štete neka ih tuži….

Želio bih da se na nekom Odboru nadležnom za poljoprivredu povede rasprava sa ciljem da se isti upozna sa problematikom koja muči poljoprivrednike i sa mogućim rješenjem tog istog problema kojeg se može bitno ublažiti samo ako Lovačko društvo ispravno prikaže broj šojki u lovištu i tako omogući odstrel odgovarajućeg broja štetnika na našem području.” 

Maurizio Zennaro

 

Print Friendly, PDF & Email
max 2