NEWS

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 12. listopada

grb-grada-porec
09.10.2017. 07:00; Učitavanja: 196; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča u četvrtak, 12. listopada

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 12. listopada 2017. godine u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima.

1.      Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

         1.1. Odgovor na vijećničko pitanje – Goran Gašparac – korištenje površine Vrtovi

         1.2. Odgovor na vijećničko pitanje – Maurizio Zennaro – Izvješće o sunarodnjacima o postignućima na polju zaštite i afirmacije prava talijanske manjine

2.      Odluka o prijenosu poslovnog udjela u TD VSI-Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet

         2.1. Materijal uz prijedlog Odluke

3.      Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2016. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za  2017. godinu

         3.1. Izvješće o stanju

         3.2. Godišnji plan razvoja sustava

4.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ Poreč-Parenzo za 2016. godinu

5.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice „Radost“ Poreč za 2016. godinu

6.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića – Scuola dell’ infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo za 2016. godinu

7.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Umjetničke škole Poreč za 2016. godinu

8.      Izvješće o radu i financijsko izvješće Fonda „Zdravi grad“ Poreč za 2016. godinu

9.      Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini k.č.br. 4680/20 k.o. Poreč

10.    Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara  Poreč u 2017. godini

11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Print Friendly, PDF & Email
Oktober fest S