Općina Tar-Vabriga objavila je rang-listu prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika

05.04.2017. 08:32; Učitavanja: 248; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Tar-Vabriga objavila je rang-listu prijavljenih na javni natječaj za prijam vježbenika
tar-vabriga-logo

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11.), a nakon provjere znanja i sposobnosti u postupku prijama u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto “stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju“ – M/Ž – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci), po javnom natječaju objavljenog dana 08. ožujka 2017. godine na web stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega http://tar-vabriga.hr i u Narodnim novinama (NN 20/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje sljedeću RANG LISTU kandidata.

RANG LISTA – Preuzmi

Print Friendly, PDF & Email
Wine nights 2018 mid