NEWS

Odvodnja Poreč najavljuje ispitivanje ispravnosti KUĆNIH priključaka na kanalizaciju

17.04.2018. 12:58; Učitavanja: 217; Početna / Obavijesti / Odvodnja Poreč najavljuje ispitivanje ispravnosti KUĆNIH priključaka na kanalizaciju
Dimilica u radu

Izgradnjom kanalizacijske mreže po naseljima u zaleđu Grada Poreča, Odvodnja Poreč d.o.o. stvorila je uvjete za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje. Radi se o značajnoj i kapitalnoj investiciji provedenoj u sklopu EU Projekta Poreč.

Nastavak provedbe EU Projekta Poreč je izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investicija je  vrijedna oko 300 milijuna kuna, a u tijeku su postupci  ishođenja građevinskih dozvola.

Kako bi novi uređaji sa membranskom tehnologijom imali uvjete za funkcioniranje prema projektiranim kapacitetima, te da bi se isti zaštitili od tuđih voda u sustavu koje bi opterećivale kapacitete i povećavale troškove održavanja uređaja, a i samih crpnih stanica, potrebno je optimizirati sustav javne odvodnje.

S tim ciljem Odvodnja Poreč d.o.o. je krajem 2017. godine, nakon isteka zakonskog roka od 12 mjeseci za priključenje na kanalizacijsku mrežu, započela provoditi kontrolu  ispravnosti instalacija kućnih priključaka, a nadasve radi sprječavanja upuštanja oborinskih voda u razdjelni sustav javne odvodnje.

Ispitivanje instalacija vrši se uređajem za upuhivanje umjetno generiranog dima (grijane tekućine), a sama ispitivanja nisu štetna za ljudsko zdravlje i okoliš, te ne mogu izazvati materijalnu štetu. Ispitivanja su izvršena u naseljima Cancini, Kukci, Vižinadi, Vodopiji, Bašarinki, Kadumi, Varvari, Buići, Radoši, St. Diklić, St. Danelon, Žbandaj, Radmani, Grbinovica, St. Portun, Gulići, St. Vergotini, Musalež, Valkarin, dijelu naselja Bolnica, a u narednom periodu ispitivanja će se vršiti u Novoj Vasi, Brčićima, Magrinima, Blagdanićima i Mihatovićima.

Prilikom kontrole koja je izvršena na 1483 pozicije na širem uslužnom području, na 122 pozicije zapisnički su utvrđeni nedostaci, odnosno isti nisu u skladu sa tehničko-tehnološkim uvjetima vodnog isporučitelja.

Nastavno na navedeno, Odvodnja Poreč d.o.o. će svim svojim korisnicima koje kućne priključke nisu izveli u skladu sa važećim aktima i Odlukama dostaviti obavijest o obvezi uklanjanja utvrđenih nedostataka. Također dostaviti će se i pozivi korisnicima koji se nisu priključili, a imaju tu mogućnost da predaju Zahtjev za priključenje kako bi se izvršilo spajanje objekata na mrežu u zadanom roku i time izvršili svoju obvezu.

Pozivamo sve korisnike da po dobivenoj obavijesti ili pozivu postupe po istima, te naglašavamo da su postupci nužni za pravilno funkcioniranje sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda i eliminiranja nepotrebnih troškova.

Odvodnja Poreč d.o.o. prema svom planu i programu i dalje će ulagati u razvoj i proširenje sustava javne odvodnje koji uvelike utječu na naš turistički i gospodarski razvoj, zaštitu mora, vodnih resursa i kvalitetu života našeg stanovništva.

Za sve dodatne informacije vezano za predmetnu obavijest možete se obratiti na broj telefona 052/429-236 ili na e-mail [email protected].

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Half maraton 2019 S