Objavljeni natječaji u Općini Tar-Vabriga

08.04.2011. 00:00; Učitavanja: 51; Početna / Obavijesti / Natječaji / Objavljeni natječaji u Općini Tar-Vabriga

Obavještavaju se svi zainteresirani da su na web stranicama, oglasnoj ploči
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, te u dnevnom tisku Glas Istre, dana
08.04.2011. godine, objavljeni natječaji za obavljanje poslova komunalne djelatnosti u
2011. godini, i to:
1. Dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija
2. Veterinarsko-higijenicarski poslovi

Ponude se mogu dostaviti zaključno do 15.04.2011.g. do 13,00 sati (bez obzira na način dostave) u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52
465 Tar.
Sve informacije i dokumentacija za natječaje mogu se dobiti i preuzeti u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, ili na
broj telefona 052/443-120.

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S