NEWS

OBJAVLJENA JE WEB BAZA PODATAKA GENETIČKIH PROFILA NAŠIH MASLINA

Prilog foto 2
10.11.2017. 08:20; Učitavanja: 156; Početna / Gospodarstvo / OBJAVLJENA JE WEB BAZA PODATAKA GENETIČKIH PROFILA NAŠIH MASLINA

Znanost i tehnologija u službi (pre)poznavanja naših sorti maslina

Web baza podataka genetičkih profila naših maslina CROLIVE rezultat je upravo završenog dvogodišnjeg  projekta „Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina“ realiziranog u Institutu  za poljoprivredu i turizam u Poreču, u suradnji s Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Baza CROLIVE trenutno sadrži genetičke profile 38 važnijih sorti maslina dobivene uporabom molekularnih (DNA) biljega i prva je usklađena, jednoznačna i iskoristiva baza toga tipa u Hrvatskoj, a dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku na adresi http://cpgrd.hcphs.hr/gb/fruit/olives. Baza vas vodi i na pretraživanje drugih važnih podataka o našim sortama, poput njihovog morfološkog opisa i putovničkih podataka o primkama koje se čuvaju u našim nacionalnim kolekcijama i bankama gena. 

Voditeljica projekta je dr. sc. Danijela Poljuha, ujedno i voditeljica Genetičkog laboratorija porečkog instituta. Projekt je financiralo Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, a sufinancirao Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije.

Čemu služi baza podataka? Zašto je važno evidentirati, inventarizirati i pravilno identificirati naše sorte?

Naše su sorte maslina naše prirodno bogatstvo. Da bi ga mogli što bolje zaštititi i sačuvati moramo steći uvid u postojeću biološku raznolikost masline i genetske resurse područja. Mi, nažalost, još uvijek ne znamo što imamo u svojim maslinicima, kolekcijama i rasadnicima. Klasične metode, bazirane na opisu agronomskih i morfoloških karakteristika koje se tradicionalno koriste za opis i razlikovanje sorti, imaju svoje nedostatke, a genetički profili mnogih sorti maslina nisu poznati ili nisu usklađeni i usporedivi te se na temelju postojećih podataka ne mogu razriješiti izraženi problemi u nazivlju sorti (homonimi i sinonimi), kontroli sadnog materijala, dokazivanju autentičnosti i sljedivosti maslinovog ulja te održivom upravljanju nacionalnim genetskim resursima. Osim toga, suočena sa sve većom konkurencijom na tržištu maslinovog ulja, hrvatska maslinova ulja moraju se istaknuti svojim specifičnim svojstvima i visokom kvalitetom, što je prvenstveno uvjetovano sortom. U novije vrijeme stoga sve više raste interes za provjerom identiteta sorti korištenih u proizvodnji maslinovog ulja, prvenstveno radi pravilnog informiranja i zaštite potrošača ali i proizvođača, odnosno ulja visoke kvalitete poput onih zaštićenih oznakom izvornosti.

Baza podataka genetskih profila hrvatskih sorti maslina osnova je za pouzdanu identifikaciju biljnog materijala (sorte) te samim tim predstavlja vrijedan alat za održivo upravljanje genetskim resursima masline.

D.Paljuha

Print Friendly, PDF & Email
Max City Advent S