Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda

29.11.2017. 15:30; Učitavanja: 261; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda
TAR_default-1511767015557

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, odnosno od 27.11.2017. godine do 4.12.2017. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre.

Zakašnjele i nepotpune ponude i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne, neće se uzeti u razmatranje.            

Javno otvaranje ponuda održati će se u Vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru; Istarska 8, dana 4.12.2017. godine s početkom u 12,30 sati.

Natječaj za prodaju-1511767589346

Print Friendly, PDF & Email