NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

07.04.2014. 09:31; Učitavanja: 289; Početna / Obavijesti / Natječaji / NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM
tar-vabriga-logo

Na temelju članka 5. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 6/13) i  Odluke Općinskog načelnika  o raspisivanju Natječaja Klasa: 363-02/14-01/ 08,   Ur.broj:2167/08-01-01-14-01 od  01.04.2014. Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J  za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na prodručju Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S