NEWS

Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč o Projektu Poreč i ugovoru sa konzorcijem tvrtki Strabag i Degremont

milan-lakovic2
19.09.2018. 15:35; Učitavanja: 650; Početna / Gospodarstvo / Milan Laković, direktor Odvodnje Poreč o Projektu Poreč i ugovoru sa konzorcijem tvrtki Strabag i Degremont

Obzirom na temu o mogućim nepravilnostima ugovora između Odvodnje Poreč i konzorcijem firmi Strabag i Degremont, a o čemu čitamo posljednjih nekoliko dana u Glasu Istre i drugim javnim medijima, za izjavu smo zamolili direktora Odvodnje Poreč, g. Milana Lakovića. Izjavu/intervju  prenosimo u cjelosti:

  1. Možete li nam reći nešto pobliže o projektu?

Projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ jedan je od najvećih projekata u vodnogospodarskom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova. Odobren je za sufinanciranje sredstvima EU-a 1. srpnja 2013. godine. Nakon uspješne provedbe prve faze EU projekta, koja je uključivala dogradnju i rekonstrukciju 84,1 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 32 nove i rekonstrukciju 50 postojećih crpnih stanica, te nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje, u svibnju 2018. godine započela je druga faza projekta, odnosno radovi na izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Lanterna, Poreč-sjever, Poreč-jug, Vrsar), kao i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja (na lokaciji odlagališta otpada Košambra). Važno je napomenuti kako je u sklopu prve faze projekta 6.300 kućanstava omogućeno spajanje na novu kanalizacijsku mrežu.

Projekt je od ključne važnosti za stvaranje pretpostavki dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva; osiguravanje najmodernijih tehničkih rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda; primjene tehnoloških rješenja koji će omogućiti ponovno korištenje pročišćene vode i obrađenog mulja te eliminacije mogućnosti zagađenja podzemnih voda kao posljedice infiltracije kanalizacijskih voda iz septičkih jama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 370.938.227,58 HRK (74%), a nacionalna komponenta 130.279.776,42 HRK (26%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je sredstvima jedinica lokalne samouprave, sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima Državnog proračuna u jednakom udjelu. Korisnici projekta su Odvodnja Poreč d.o.o. – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Funtana i Općina Vrsar.

  1. OLAF vam na teret stavlja na teret da se tijekom javne nabave više puta mijenjala prvotna ponuda. Kako je to moguće?

Nije moguće niti smo to radili. Ponude se u nijednom trenutku nisu mijenjale, već se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i mišljenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), na jednak način i pod jednakim uvjetima zatražilo pojašnjenje i upotpunjavanje nejasnih dijelova ponuda od svih ponuditelja u postupku. Ovakvo postupanje dopušteno je i poželjno jer se na ovaj način sprječava diskriminacija, nejednaki tretman ponuditelja ili pogodovanje pojedinom ponuditelju. Osim toga, poprilično je i uobičajeno u nabavama za ovakve kompleksne projekte. Posebno se vodilo računa da u procesu zakonski omogućenog pojašnjavanja i upotpunjavanja podataka nije došlo do promjene predmeta i cijene, odnosno nijednog bitnog elementa izvorne ponude.

Sam postupak javne nabave bio je zahtjevan i tehnički specifičan te je trajao čak godinu i šest mjeseci. Na kraju je zaprimljeno devet opsežnih ponuda, a tijekom njihova pregleda, utvrđeno je da se odluka o odabiru ne može donijeti bez prethodno dobivenih pojašnjenja i upotpunjavanja pojedinih elemenata ponuda, obzirom da je svaka od ponuda u postupku imala određene nepotpunosti i nejasnoće, odnosno određene uklonjive nedostatke.

  1. Dakle, je li onda bilo pogodovanja tvrtkama Degremont i Strabag AG kako vas optužuju neki oporbeni čelnici?

Nije niti je moglo biti. Nažalost, ovdje se miješaju kruške i jabuke te selektivno puštaju neke informacije u javnost. Naime, prilikom procesa javne nabave čvrsto smo se držali zakonskih odrednica te su nadopuna i upotpunjavanje nejasnih podataka u određenim dijelovima ponude zatražene na isti način i pod istim uvjetima od svih ponuditelja, uključujući Degremont i Strabag. Pri tom poziv na pojašnjenje nije rezultirao pregovaranjem o ponudi i njezinim elementima, već isključivo pojašnjenjem podataka koji su ocjenjeni kao nejasni, poglavito vezano za tehničke specifikacije opreme. Ponuditelji su se već prilikom podnošenja ponude obvezali da će, ukoliko budu odabrani, izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama iz dokumentacije za nadmetanje. Unatoč tome i imajući u vidu da se radi o  ključnom projektu za Poreštinu i njezine stanovnike, inzistirali smo da se sve eventualne  nejasnoće  iz ponude ipak moraju razjasniti prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Držimo da smo na ovaj način projektu kroz jedan transparentan proces osigurali tehnički najkompetentnijeg izvođača. 

Osim toga, kvaliteta opreme koja će biti ugrađena u buduća postrojenja osnova je za funkcionalnost te se stoga putem pojašnjenja htjelo otkloniti bilo kakve nejasnoće u pogledu ponuđene opreme. Potrebno je također napomenuti da ponuditelj nije mijenjao svoju ponudu, odnosno komade opreme iz izvorne ponude, nego je detaljnije specificirao tip i proizvođača opreme, na vidljiv način označio vidljive tehničke karakteristike u brošurama i pojasnio nejasne prijevode. 

  1. Kako je onda tekao proces žalbe i konačan odabir ponuditelja? Tko je na kraju za to odgovoran?

Imali smo dva kruga žalbi. One su očekivane i uobičajene u ovakvim postupcima koji nose veliku financijsku vrijednost i u koje su prijavljene tvrtke uložile značajne resurse u sastavljanje ponuda. Nakon zakonski dopuštenog postupka pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda i nakon donesene odluke o odabiru izvođača unutar postupka javne nabave, u dva su navrata uložene žalbe ponuditelja na odluku o odabiru. DKOM prilikom rješavanja žalbi na odluke o odabiru, nije poništila cjelokupni postupak nabave u skladu sa svojim ovlastima, već je samo poništila 1. i 2. odluku o odabiru te vratila postupak u fazu pregleda i ocjene ponuda i donošenja ponovne odluke o odabiru. Potom su odlukama DKOM-a, iz daljnjeg natjecanja zbog gubitka pravnog interesa isključeni svi ostali ponuditelji, pa je u konačnici odabrana jedina preostala valjana ponuda nakon eliminacije svih ostalih ponuda kroz dva kruga žalbi. Dakle, Odvodnja Poreč se kroz proces javne nabave, a posebno u dijelu žalbenog postupka striktno držala odredbi iz Rješenja DKOM-a, što je i zakonska obveza naše tvrtke.

  1. Bi li do ovog prijedloga financijske korekcije došlo da ste ponovno od početka proveli čitav postupak javne nabave?

Prije svega, važno je napomenuti kako je cjelokupni postupak provedbe projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“, uključujući i postupak pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda, bio predmetom, kontrola nadležnih posredničkih tijela, a prilikom čijih kontrola nisu uočene nepravilnosti u postupku javne nabave.

Morate znati da u slučaju ponovnog pokretanja procesa javne nabave, projekta gotovo sigurno više ne bi bilo. Prijetila nam je realna opasnost od nepotpisivanja ugovora, odnosno nepovlačenja sredstava. Poreština bi, u tom slučaju, ostala zakinuta za važan projekt čija se realizacija u ovom kraju čeka preko deset godina, a znači konačno rješavanje problema otpadnih voda i podizanje standarda i kvalitete života građana.

Naime, s obzirom na date okolnosti projekta (rok financiranja do kraja 2016. godine i rizik od gubitka sredstava u slučaju nepoštivanja istog), nije bilo moguće provesti novi postupak, a da se pritom ispoštuju zadani striktni rokovi u okviru financiranja iz EU fondova. Upravo je zbog toga i važnosti samog projekta te u skladu sa svim zakonskim regulativama, primijenjen jednak pristup ocjene ponuda kod svih ponuditelja, na način da je provjerena usklađenost ponuda s konačnom funkcionalnošću predmeta nabave, a kako je bila zadana dokumentacijom za nadmetanje. Ponavljam, nakon svih krugova žalbi, konzorcij Degremont i Strabag ostali su jedini koje smo mogli izabrati za realizaciju projekta, a sve u skladu s odlukama DKOM-a i kontrolama nacionalnih tijela u sustavu EU fondova. 

  1. A što je sa sukobom interesa koje se spominje u nekim medijima?

Na sve smo pazili pa tako i na ovu situaciju te o sukobu interesa nema nikakvog govora. OLAF je u svom izvještaju posebno istaknuo činjenicu da je Odvodnja Poreč, kao savjesni gospodarstvenik, prije potpisa ugovora provjerio potencijalne sukobe interesa između tvrtke-izvođača Degremont i tvrtke zadužene za nadzor Safege koje pripadaju istoj grupaciji Sueze Internatinal. Zatražili smo njihovo očitovanje, kao i mišljenje nezavisnog odvjetničkog ureda. Utvrđeno je kako obje tvrtke funkcioniraju kao samostalne pravne osobe (od kojih nijedna nema kontrolu niti prevladavajući utjecaj jedna nad drugom) te im je kao takvima, prema Zakonu o javnoj nabavi, dopušteno natjecanje i potpisivanje ugovora u dva odvojena postupka javne nabave unutar istog projekta. 

  1. Koji su daljnji koraci i što očekujete od državnih tijela po ovom pitanju?

Prigovor na ovaj prijedlog korekcije je Odvodnja Poreč, poštujući proceduru, uputila posredničkom tijelu u projektu – Hrvatskim vodama, koje je svoj i prigovor Odvodnje Poreč dostavila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, koja isti prosljeđuju Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a Ministarstvo potom tijelima Europske komisije. Ističem, da su i Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaključile kako nije počinjena nepravilnost vezanu uz predmetnu nabavu i samim time osporavaju izricanje korekcije.  Nažalost, prema posljednjim saznanjima, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nakon što je pregledala sva tri prigovora ipak je prihvatila zaključak DG REGIO da je navodnih nepravilnosti bilo uz molbu za smanjenje financijskih korekcija. Ovo nismo očekivali i ne možemo se s tim složiti s obzirom da smo, ponavljam, u cijelom postupku javne nabave i samom odabiru izvođača slijedili zakonske odredbe te smo tako u nekim koracima zatražili i dodatna pojašnjenja neovisnih odvjetničkih ureda, konzultanata za tehnologiju obrade voda, konstantno surađivali sa Hrvatskim vodama, a postupak nabave vodili usmjereni navodima iz Rješenja DKOM-a. Ispada da nas Europa sada kažnjava jer smo radili sve po propisima.  

Ovo je destimulirajuća i loša poruka za gradove i općine, ali i ostale potencijalne korisnike, koji svoje projekte prijavljuju na europske fondove i vode procese po svim relevantnim zakonima i propisima.

  1. Što je s prijavom koja je podnesena protiv vas vezano za navodnu povredu postupka javne nabave u ovom slučaju?

Riječ je o anonimnoj kaznenoj prijavi koja je proslijeđena Prekršajnom sudu nakon što je utvrđeno da ne postoji nikakva kaznena odgovornost. Nadležnom državnom odvjetništvu i Prekršajnom sudu dostavljena je sva dokumentacija iz koje se jasno vidi da je sve odrađeno po Zakonu o javnoj nabavi i ostalim propisima. Dodatno je istaknuto, što je potvrđeno i mišljenjem Ministarstva gospodarstva, da postupanje koje se stavlja na teret po novom Zakonu o javnoj nabavi, više niti ne predstavlja prekršaj.

 

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S