NEWS

Maurizio Zennaro: Zašto sam napustio 5. sjednicu Gradskoga vijeća?

zennaro-17
19.10.2017. 11:23; Učitavanja: 829; Početna / Politika / Maurizio Zennaro: Zašto sam napustio 5. sjednicu Gradskoga vijeća?

Prenosimo priopćenje za javnost gradskog vijećnika Maurizia Zennara vezano na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča:

” Budući su sredstva informiranja prenijela sam(o) moj čin napuštanja 5. sjednice GV, bez da se čitateljima predoče i uzročno – posljedične odnose koji su generirali ovakvu protestnu mjeru, osjećam potrebu da pred našim biračima i ostalim građanima Poreča iznesem razloge  mog postupka.

  1. sjednicu GV napustio sam prije samog čina izglasavanja zadnje točke dnevnoga reda; odnosno Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu s obrazloženjem. Prijedlog je predstavljen kao antirecesijska mijera. Predloženo je da se umanji komunalni doprinosa za 30%, za one investitore koji namjeravaju graditi gospodarske građevine na području Grada Poreč – Parenzo zaključno s 31.12. 2018.g.

Iz nespretno i nejasnog sročenog obrazloženja nisam baš shvatio koje su sve gospodarske građevine obuhvaćene Prijedlogom te sam se stoga, sukladno članku 95. Poslovnika o radu Gradskoga vijeća, prijavio za raspravu.  

U raspravi sam iznio mišljenje i zatražio dodatno objašnjenje od predlagača Prijedloga, tj. od pročelnika Marina Poropata. Pročelnik je objasnio da se spomenuti Prijedlog ne odnosi samo na investitore u ruralnim kampovima – odmorištima te da su sve ostale vrste gospodarskih građevina obuhvaćene Prijedlogom.

Potom je za govornicu izašao gradonačelnik i kazao da se Prijedlog odnosi na sve  gospodarske građevine i da nije nitko izuzet!?

Kontradiktorno i nejasno! Zar ne? Stoga sam se opet javio za riječ, na što svaki vijećnik ima pravo po članku 99. Poslovnika o radu GV koji glasi:

 „Nakon što završe svoj govor, svi vijećnici koji su se prijavili za govor mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najdulje 2 minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.   Prethodni stavak ovog članka ne primjenjuje se na postupak postavljanja vijećničkih pitanja.“

Vijećnici koji su se prijavili za raspravu imaju dakle pravo opet izaći za govornicu. Međutim, predsjednik GV g. Dean Pauletić, u maniri vrsnog autokrata nije mi dao govoriti. Oduzeo mi je elementarno građansko i vijećničko pravo. Oduzeo mi je slobodu govora. U toj nemoći, jer je on tu gazda i fućka mu se za tvoje pravo na govor i za Poslovnik i za Statut i sve ostale zakone i propise, iz protesta sam napustio sjednicu prije samog čina glasovanja, a daljnje rasprave nije niti bilo. Odlazeći sam prenio predsjedniku GV ono što mislim o njegovom  dosadašnjem načinu vođenja sjednica. Jedna jedina riječ! Sramotno!

Razlog mojeg napuštanja sjednice GV je taj što je opet došlo do povrede Poslovnika o radu GV i to od osobe koja je zadužena za primjenu i poštivanje Poslovnika, od predsjednika GV Grada Poreča – Parenzo. Pretpostavljam da predsjednik GV nije niti svjestan težine svog postupka.

Dug i trnoviti put realizacije i potpunog priznavanja građanskih i ljudskih sloboda seže daleko u prošlost i puno je ljudskih života ugrađeno u taj ideal slobode. Zbog svjetonazorskih, moralnih i profesionalnih razloga ne smijem dozvoliti da netko „krade“ demokratska postignuća i građanske prerogative zajamčene zakonskim propisima. Ako predsjednik GV namjerava i dalje voditi sjednice Vijeća takvim autokratskim načinom, ako i dalje namjerava neprimjenjivati i nepoštivati Poslovnik o radu GV, Statut Grada Poreča – Parenzo, druge zakone i propise kojima se jamči realizacija građanskih prava i sloboda, ne preostaje mi ništa drugo nego najaviti nastavak mog bezrezervnog otpora, primjenjujući pritom i druge oblike otpora i protesta.

Sa poštovanjem!

Maurizio Zennaro ”

Print Friendly, PDF & Email
Max City Advent S